قابل توجه مالكين محترم وانت بارهاي كه از طريق سازمان تاكسيراني پروانه حمل بار دريافت نكرده اند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه :بيش از 9600 مالك وانت نيسان و پيکان در سطح شهرستان كرمانشاه ، در طرح ساماندهي وانت بارها ثبت نام و کد رهگيري دريافت کرده‌و بيش از 850 ‌پروانه بهره‌برداري (حمل بار )راي متقاضيان صادر شده است .
بر پايه همين گزارش مالكين اين وسايل نقليه در صورتي كه جهت دريافت پروانه حمل بار اقدام كنند از مزاياي اين طرح از جمله امداد تاكسي رايگان ، كارت شهر بازي ، استخر ،درمانگاه ، بيمه خودرو، دوگانه سوز نمودن خوودرو معرفي جهت بيمه تكميلي وتامين اجتمائي براي خود و افراد تحت تكفل برخوردار خواهند شوند.
لازم به ذكر است فرصت چنداني براي ثبت نام دارندگان وانت‌هاي نيسان و پيکان باقي نمانده است و افرادي که تاکنون موفق به انجام مراحل ثبت نام نشده‌اند تا پايان تير ماه سال جاري فرصت دارند که نسبت به انجام اين مهم اقدام کنند در غير اينصورت سازمان نسبت به غير فعال نمودن كارت سوخت عمومي آنان اقدام خواهد نمود.  
تاریخ ثبت : 8/3/1391    ساعت ثبت : 12:28