مهندس قاسمي فر مدير عامل سازمان بعنوان عضو اصلي كارگروه فرهنگي آموزشي اتحاديه تاكسيرانيهاي كشور تعين گرديد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه: طي حكمي از سوي مدير عامل اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور مهندس قاسمي فر به عنوان عضو اصلي كارگروه فرهنگي آموزشي اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور تعين گرديد
. در اين حكم آمده است
جناب آقاق قاسمي فر
مدير عامل محترم سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني كرمانشاه
با سلام واحترام
با عنايت به تخصص و تجربيات ارزنده ،جنابعالي به عنوان عضو اصلي كارگروه فرهنگي –آموزشي اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور تعين ميگرديد.
توفيق شما را تحت توجهات بقيه ...الاعظم از خداوند بزرگ مسئلت مي نمائم  
تاریخ ثبت : 13/5/1391    ساعت ثبت : 10:58