تاكسيرانان امتانتدار شهر كرمانشاه 127 شيء به جا مانده در تاكسي را در نيمه اول سال جاري تحويل سازمان تاكسيراني دادند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني كرمانشاه قاسمي فر مدير عامل سازمان گفت : رانندگان تاكسي امانت دار كرمانشاه 127 شيئ به جا مانده در تاكسي به همراه مدارک ارزشمندي که در تاکسي خود پيدا کرده بودند به سازمان تاكسيراني تحويل دادند .
رضا قاسمي فراشاره كرد : اين رانندگان وظيفه شناس بلافاصله اشيا به جا مانده در تاكسي را به محض مشاهده تحويل سازمان تاکسيراني داده اند
قاسمي فر گفت : اين کار رانندگان تاکسي در راستاي وظيفه شناسي و امانتداري رانندگان محسوب مي شود وي صداقت و اخلاص ، پاکي و امانتداري را مهم ترين خصوصيات رانندگان مخلص و فداکار ذکر کرد و افزود: اينها همه حکايت از امانت داري رانندگان زحمتکش و با ايمان تاکسيراني اين شهر را دارد
. قاسمي فر با بيان اين مطلب اين رانندگان جهت تشويق در سازمان مديريت و نظارت بر تاکسي راني به کميته انضباطي معرفي و مورد تشويق قرار خواهندگرفت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده اين موارد گزارش ومستندات خود را به سازمان ارائه دهند.
مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني افزود : در جشنواره تاکسيرانان كه هر ساله برگزار خواهد گرديد از تمامي رانندگان امانتدار ، با انصاف ، مردم دار و ... بنحو شايسته اي تقدير خواهند شد وي اعلام داشت از تمامي همشهريان گرامي خواستاريم جهت مسافرتهاي درون شهري از تاكسي استفاده كرده و از سوار شدن خودروهاي مسافر بر نما شخصي پرهيز نمايند
 
تاریخ ثبت : 25/6/1391    ساعت ثبت : 8:34