مدير عامل سازمان تاكسيراني كرمانشاه : آغاز طرح بازرسي ويژه سازمان تاكسيراني كرمانشاه به مناسبت بازگشايي مدارس

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري كرمانشاه، قاسمي فر گفت : همزمان با بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد (91-92) و انجام هماهنگيهاي لازم بين سازمان تاكسيراني و آموزش و پرورش فقط خوروهاي تحت نظارت سازمان ،كه داراي مجوز حمل و نقل سرويس مدارس مي باشند مجاز به سرويس دهي به دانش آموزان مي باشند.
رضا قاسمي فر افزود: سازمان تاكسيراني كرمانشاه در روز شنبه اول مهر ماه در قالب ?2 اكيپ و 30 بازرس ، ضمن نظارت بر تاكسيهاي سرويس مدارس دانش آموزان با اهدا گل وبسته هاي شيريني اين روز را گرامي داشتند .
وي گفت: بازرسان سازمان تاكسيراني در دو شيفت صبح و بعد از ظهر ضمن ارائه خدمات به دانش آموزان عزيز و خانواده آنان تسهيل در عبور و مرور دانش آموزان و همچنين برخورد با شركتها و رانندگان متخلف را بر عهده دارند.
خانواده هاي محترم دانش آموزان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي شركتهاي حمل و نقل دانش آموزي و رانندگان با تلفنهاي 8246565-8228484-8211948 تماس و موارد تخلف را به سازمان گزارش نمايند.  
تاریخ ثبت : 1/7/1391    ساعت ثبت : 19:46