تاکسيرانان نمونه شهر كرمانشاه ،تجليل مي‌شوند.

 

مدير عامل سازمان تاکسيراني كرمانشاه گفت: به منظور تقدير از تاکسيرانان نمونه و همچنين نهادينه کردن رعايت حقوق شهروندي ، تاکسيرانان نمونه شهر كرمانشاه تجليل مي‌شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه قاسمي فر مديرعامل سازمان تاکسيراني كرمانشاه در مراسم تقدير از تاکسيرانان نمونه که مورخه 13/7/91 روز پنجشنبه در محل اداري سازمان تاكسيراني برگزار شد بيان داشت: تاکسيرانان سفيران فرهنگي ومروج فرهنگ خدمتگذاري هستند وخدمتگذاري به همشهريان عزيز اينشهر را از وظايف خود مي‌دانند.
قاسمي فر اشاره كرد: تاكسيرانان با ارئه خدمات بي شا ئبه به مردم ،نقش بي بديلي در خدمات رساني به مردم اين شهر را دارند و به عنوان يكي از تاثير گذار ترين اقشار زحمتكش موجبات تزريق نشاط و شادابي و احساس اميد به آينده محسوب مي گردند.
در ادامه اين مراسم قاسمي فر از آقاي حسن مهر نژاد با سابقه ترين راننده فعال تاكسي از سال 1349تا حال كه مشغول فعاليت و خدمت به همشهريان مي باشد با اهدا لوح وكادو تقدير وتجليل به عمل اورد.  
تاریخ ثبت : 16/7/1391    ساعت ثبت : 10:15