توزيع بيش از 1000 بسته فرهنگي و آموزشي ميان دانش آموزان شهر كرمانشاه

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه، قاسمي فر گفت : سازمان تاكسيراني در راستاي بالا بردن سطح فرهنگ استفاده از وسايل عمومي اقدام به تهيه بسته هاي فرهنگي و توزيع آن در بين مدارس شهر كرمانشاه نموده است
. وي با بيان اينکه سازمان تاكسيراني در سال تحصيلي جديد برنامه هاي مختلفي را در حوزه آموزش و مسائل فرهنگي و همچنين مديريت شركت هاي متصدي سرويس مدارس اجرا مي کند، افزود: بسته هاي آموزشي توزيع شده ميان دانش آموزان داراي محتواي متناسب با نيازهاي دانش آموزان در خصوص استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي درون شهري و رعايت قوانين ومقررات راهنمائي ورانندگي و نيز برخي نوشت افزار ها و اقلام مصرفي است.
قاسمي فر تاکيد کرد: سازما تاكسيراني در تلاش است با هماهنگي ادرات مرتيط نسبت به ارائه بسته هاي فرهنگي با موضوعاتي چون ترافيك شهري ، استفاده از وسايل عمومي به جاي خودروهاي شخصي و رعايت قوانين ومقررات رانندگي اقدام کرده تا فرهنگ سازي در موضوعات مختلف شهري از سنين پايه آغاز شود.
 
تاریخ ثبت : 19/7/1391    ساعت ثبت : 7:58