مديرعامل تاکسيراني كرما نشاه : شهروندان جهت مسافرتهاي درون شهري از تاكسيهاي تحت پوشش تاكسيراني كه داراي علائم مشخصه هستند استفاده كنند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني ،رضا قاسمي فر گفت : به لحاظ امنيت خاطر شهروندان جهت مسافرتهاي درون شهري صرفا از تاكسيهاي تحت پوشش سازمان تاكسيراني كه مشخصه آنها از قبيل پلاك (ت ) كد پشت شيشه عقب ، شطرنجي روي كاپوت وبغل خودرو ، نوار نارنجي بر روي كاپوت جلو وعقب و تابلو تاكسي مي باشد استفاده كنند .
وي گفت : آنچه که مي تواند بعنوان عاملي مؤثر با تأ ثيرگذاري منفي در روند ارائه خدمات حمل و نقل عمومي تلقي شود موضوع وجود و فعاليت خودروهاي مسافربرشخصي غيرمجاز بوده که با عملکردي موازي با خدمات ناوگان تاکسيراني اعم از گردشي ، خطي، آژانس و ... بدون پايبندي و التزام به قوانين و مقرراتي خاص نسبت به جابجايي مسافرين اقدام مي نمايند که اين فعاليت مشکلات عديده اي را براي مسافرين و در کل براي تمام شهروندان به وجود مي آورد .
مديرعامل سازمان تاکسيراني خاطرنشان کرد: باتوجه به اينکه هر روزه شاهد حوادث مربوط به سوء استفاده خودرو شخصي مسافر بر نما از جمله سرقت ، اخاذي تجاوز به عنف هستيم افراد به ويژه بانوان بايد مراقب باشند و استفاده از تاکسي را در اولويت قرار دهند.
قاسمي فر با اشاره به اين مطلب که رانندگان تاکسي مراحل مختلفي را براي تعيين سلامت و صلاحيت مي گذرانند و هم اکنون بيش از 9000 هزار تاکسي در سطح شهر وجود دارد بيان کرد: رانندگان تاکسي که صلاحيت و سلامت اخلاقي روحي و رواني آنها از جانب مراجع ذي صلاح تائيد شده است و همچنين خودروهاي تاکسي نيز مشخص شده هستند و با نصب کدشناسايي و پلاك (ت) خودرو نيز به منظور کنترل هرچه بهتر آنها را از ساير مسافربرها متمايز ساختند که همشهريان عزيز مي توانند اين برچسب ها را که برروي شيشه عقب خودرو نصب شده را مشاهده نمايند در صورتي که خودروهاي شخصي هيچ هويت و شناسنامه فعاليت ثبت شده ايي ندارند.
وي گفت : آنچه که مي تواند در ارتقاي فرهنگ سازي در ربط با عدم استفاده از خودروهاي مسافربرشخصي و روي آوردن شهروندان به خودروهاي عمومي مؤثر واقع شود شناسا ندن خطرات و مشکلات استفاده از خودروهاي مربوطه و مزاياي بهره بردن از خدمات حمل و نقل عمومي ضمن اطلاع رساني گسترده که مي بايست از طرف نهادهاي مختلف در اين امر مهم مشارکت بعمل آيد .  
تاریخ ثبت : 6/8/1391    ساعت ثبت : 10:34