متقاضيان سرويس مدارس تنها بايد از طريق سازمان تاكسيراني اقدام نمايند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه قاسمي فر مدير عامل تاكسيراني گفت: با توجه به هماهنگيهاي به عمل آمده با ادارات ، آموزش وپرورش ، راهنمائي و رانندگي و فرمانداري صدور مجوز براي خودروهاي متقاضي جهت انجام سرويس مدارس از وظايف سازمان تاکسيراني مي باشد و متقاضيان بايد از طريق اين سازمان معرفي شوند
وي با اشاره به مراجعه کثير خودروها براي انجام سرويس مدارس در آستانه آغاز سال تحصيلي طي سال هاي گذشته گفت: امسال ثبت نام از متقاضيان سرويس مدارس از ابتداي مردادماه شروع شده است .
مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني كرمانشاه گفت : سرويس ها موظف هستند که فقط با نصب بر چسب سازمان تاکسيراني اقدام به ارائه خدمات به دانش آموزان نمايند و بديهي است از ادامه کار آن دسته از خودروهاي فاقد برچسب در طول سال تحصيلي توسط بازرسي سازمان تاکسيراني و پليس راهور جلوگيري بعمل خواهد آمد .
وي به اولياء دانش آموزان توصيه کرد جهت سرويس مدرسه فرزندشان مطلقاً از خودروهاي فاقد مجوز و برچسب تاکسيراني استفاده نکنند و اين سازمان مشخصات قرار داد يکنواخت جهت سرويس مدرسه را تهيه و در اختيار تمامي سرويس هاي مدارس مجاز قرارداده است.  
تاریخ ثبت : 4/6/1391    ساعت ثبت : 8:48