شركت سازمان‌ تاكسيراني شهر كرمانشاه در سومين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري هاي سراسر كشور

 

رضا قاسمي فر گفت : حضور مديران عامل سازمان‌هاي تاكسيراني کشور در اين نماتيشگاه زمينه مناسبي را براي تبادل تجارب و ايجاد هم‌افزايي فراهم کرد
. به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ، قاسمي فر از حضور اين سازمان در سومين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري‌هاي سراسر كشوردر مصلي امام خميني (ره) خبر داد.
رضا قاسمي فر با بيان اين مطلب گفت: در اين نمايشگاه با توجه به حضور مديران عامل سازمان‌هاي حمل و نقل درون شهري کشور، زمينه مناسبي براي تبادل تجارب و ايجاد هم‌افزايي فکري و مديريتي فراهم شد.
وي در ادامه افزود: با توجه به استقبال و بازديد از غرفه سازمان تاكسيراني كرمانشاه ،حضور در سومين نمايشگاه مديريت شهري فرصت مناسبي بود تا در خصوص اقدامات و عملکرد اين سازمان به صورت مستقيم اطلاع رساني صورت بگيرد.
مديرعامل سازمان تاكسيراني تصريح کرد: يکي از محورهاي اصلي ، ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در بخش‌هاي توسعه، نوسازي، کارت سوخت، بيمه و... بود که اين سازمان اين اقدامات را به نحو احسن در راستاي وظايف سازماني خود انجام داده است
يادآور مي‌شود: سومين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري هاي كشور طي روزهاي 20 تا 23 آبان ماه سال جاري با حمايت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مصلي امام خميني(ره) تهران برپا شد.  
تاریخ ثبت : 27/8/1391    ساعت ثبت : 17:15