نقش وجايگاه تاكسي كرمانشاه در ارتقاي فرهنگ عمومي شهر

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه ؛ رضا قاسمي فر مديرعامل تاکسيراني كرمانشاه گفت :تاکسي يک رسانه سيار است كه ضمن گستردگي، جريان‌ساز هم هست و بايد به کارکرد رسانه‌اي آن توجه ويژه داشت.
رضا قاسمي فر با بيان اينكه رفتار ناوگان تاکسي مي‌تواند در ارتقاي فرهنگ عمومي بسيار اثرگذار باشد، خاطر نشان كرد : يكي از اين رانندگان معتهد شهر كرمانشاه آقاي محمد جمشيدي خزلي به كد تاكسي 2823 مي باشد كه در راستاي افزايش سطح علمي و اطلاعات عمومي شهروندان فهيم شهرمان اقدام به تهيه يك سري سوالات اطلاعات عمومي جهت مطرح نمودن در داخل فضاي تاكسي نموده است كه در اين زمينه هريك از مسافرين محترم بتوانند به سوال مطرح شده پاسخ مثبت بدهند از پرداخت كرايه معاف خواهند شد، سازمان تاكسيراني اين كار پسنديده را رارج نهاده و در تلاش است اقدامات فرهنگي را در بين اكثريت تاكسيها به تدريج گسترش دهد
مديرعامل سازمان تاكسيراني با تاكيد تصميم شهرداركرمانشاه مبني بر تبديل شهرداري از يک سازمان خدماتي به نهاد اجتماعي، بر ضرورت برنامه‌ريزي ويژه سازمان تاکسيراني برائ تحقق اين رويکرد تاکيد کرد و گفت: سازمان تاکسيراني جامعه عظيم 10 هزار تاکسيران را در اختيار دارد كه در طول روز در تمامي نقاط شهر حضور دارند،و روزانه بيش از 1 ميليون نفر مسافر با استفاده از تاکسي جابجا مي‌شوند.
قاسمي فر خاطرنشان کرد: طي برنامه مدوني و با استفاده از مکانيزم‌هاي تشويقي قرار است كه بيش از پيش رانندگان تاکسي را با اخلاق حرفه‌اي و نيز قوانين راهنمايي و رانندگي آشنا نمايد  
تاریخ ثبت : 8/9/1391    ساعت ثبت : 17:50