اولين دوره همايش آموزشي توجيهي مديران و رانندگان سرويس مدارس در مهرماه 91 تشکيل شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه: اين همايش با حضورکليه مديران عامل شرکتهاي حمل و نقل دانش آموزي ورانندگان تحت پوشش در تالار غدير شهرداري كرمانشاه برگزار گرديد در ابتدا معاونت حمل ونقل ترافيك به بيان عملكرد سازمان در خصوص ساماندهي سرويس مدارس ومسائل فرارو در سال تحصيلي جاري پرداخته و پيشنهادات خود رابراي فعاليت بهتر در سال جديد نيز ارائه کردند.
وي همچنين گفت : در سال تحصيلي جديد واحدهاي بازرسي سازمان در قالب گشت هاي مشترک بازرسين تاکسيراني و پليس موضوع حمل و نقل دانش آموزي را كرمانشاه نظارت مي کنند .
درادامه كارشناس راهور به تشريح قوانين جديد راهنمائي ورانندگي پرداخت و با تاكيد بر رعايت مقررات به خصوص توسط رانندگان وسايل عمومي درون شهري يادآور شد مطمئنا با ايجاد رويه واحد در بين شرکتهاي حمل و نقل دانش آموزي ، مشکلات عدم نظارت و نيز دخالت ساير گزينه ها در امر حمل و نقل دانش آموزي کم رنگ و نهايتا از بين خواهد رفت که اين امر نيازبه همکاري و هماهنگي بين ارگانهاي مسئول ( سازمان تاكسيراني ،پليس راهور، آموزش و پرورش ) لازم و ضروري است .  
تاریخ ثبت : 11/7/1391    ساعت ثبت : 13:28