رانندگتان تاکسي درست عمل کنند، مسافربرهاي شخصي حذف مي‌شوند

 

تاکسي از جمله وسايل حمل و نقل عمومي است که بخش عمده‌اي از خدمات جابجايي مسافر و حمل و نقل درون شهري را بر عهده دارد. استفاده از وسايل نقليه عمومي به ويژه تاکسي‌ها يکي از موضوعات مهم براي شهروندان است که استفاده از اين وسيله اهميت تاکسي ها را در بين شهروندان نشان مي‌دهد. متاسفانه اکنون در بخش حمل و نقل عمومي، وجود مسافربرهاي شخصي به تعداد فراوان، موجب اختلال در نظم و سيستم حمل و نقل عمومي به ويژه تاکسي شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه ، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه به شکايت‏هاي مکرر رانندگان تاکسي از مسافربرهاي شخصي اشاره کرد و گفت:" مشکلات بسياري توسط مسافربر‏هاي شخصي براي رانندگان داراي مجوز ايجاد شده است؛ و با اين حال از رانندگان تاکسي کيفيت کار و خدمت رساني با احترام و رعايت حق مسافر را درخواست دارم." به گفته رضا قاسمي فر رعايت نرخ نامه هاي مصوب شده و داشتن اخلاق مناسب، باعث مي شود شهروندان رغبت بيشتري به استفاده از تاکسي به جاي مسافربرهاي شخصي پيدا مي‌کنند و اين امر در کنار نظارت و مديريت سازمان تاکسيراني و همکاري شهروندان، منجر به حذف مسافربرهاي شخصي از سيستم حمل و نقل درون شهري مي شود. وي با بيان اينکه ايجاد ترافيک و حس ناامني از عوامل ناشي از فعاليت‏ مسافربرهاي شخصي است، از شهروندان خواست تا براي افزايش امنيت خانواده‌ها به جاي استفاده از خودروهاي مسافربر شخصي، از وسايل نقليه‌اي که توسط تاکسيراني تاييد شده‌اند براي جابه‌جايي استفاده کنند چرا که اگر در تاکسي مشکلي پيش بيايد به راحتي قابل پيگيريست. به گفته قاسمي فر يکي از عللي که مسافربرهاي شخصي به راحتي در حال ايجاد مزاحمت شغلي براي تاکسيداران هستند، نبود طرح ترافيک براي کلانشهر کرمانشاه است. وي با بيان اينکه فعاليت بسياري از مسافربر‏هاي شخصي در اوج پيک مسافر است، گفت:" متاسفانه اين موضوع لطمه زيادي به کارکرد رانندگان تاکسي وارد کرده و باعث ايجاد مشکلاتي براي مردم شده‏ است." مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه در اشاره به زمان بر بودن حل معظل مسافربرهاي شخصي، اظهار کرد: "بحث مسافربرهاي شخصي امروز آغاز نشده که بشود همين امروز و فردا آنها را جمع و ساماندهي کرد. ساماندهي مسافربرهاي شخصي نيازمند عزم همگاني است و نمي‌توان آنها را يک‌شبه ساماندهي کرد. " به گفته قاسمي فر، سازمان تاکسيراني به ‌تنهايي نمي‌تواند با مسافربرهاي شخصي برخورد کند، و ساماندهي مسافربرهاي شخصي نيازمند عزم جدي شهرداري و پليس با اين سازمان است. وي تأکيد کرد:"اگر مي‌خواهيم پديده مسافربرهاي شخصي فاقد مجوز ريشه‌كن شود بايد ناوگان تاكسيراني را از لحاظ كيفي به نقطه‌اي برسانيم كه ديگر هيچ مسافري براي سوار شدن به تاكسي در خيابان‌ها معطل نشود و خودرو ديگري را ترجيح ندهد. " مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه افزود:" همچنين بايد اين فرهنگ را در شهروندان نهادينه كرد كه براي تردد‌هاي شهري به جاي سوار شدن به هر خودرويي، تاكسي ها را انتخاب كنند و با اين حرکت خود، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني را در جلوگيري از تردد مسافرکش‌هاي شخصي ياري دهند. "  
تاریخ ثبت : 17/2/1392    ساعت ثبت : 8:45