مدير عامل سازمان تاكسيراني از برخورد با افزايش خودسرانه كرايه تاكسيها خبر داد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني ،مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه، با هرگونه افزايش خودسرانه نرخ کرايه هاي تاکسي برخورد مي شود.
رضا قاسمي فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه کرمانشاه، ابراز داشت: افزايش خودسرانه نرخ کرايه هاي تاکسي در شرايط کنوني غير قانوني است و تا زمان افزايش رسمي نرخ کرايه هاي تاکسي با هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد مي شود.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه با بيان تاکنون کرايه تاکسي افزايش نيافته و کرايه ها بر همان روال پيش از سال است، گفت: شهروندان مي توانند تخلفات رانندگان در زمينه افزايش قيمت ها را باشکايت مکتوب و يا مراجعه حضوري اطلاع دهند و يا با شماره هاي 137، 8246565 و 8228484 تماس حاصل کنند.
به گفته قاسمي فر به زودي نرخ هاي جديد کرايه تاکسي اعلام مي شود.
قاسمي فر در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر حدود 10 هزار دستگاه تاکسي گردشي، مسيري، ون و آژانس در سطح شهر کرمانشاه فعاليت مي کنند، ميانگين عمر ناوگان تاکسيراني کرمانشاه را حدود 8 سال عنوان کرد.
وي با اشاره به اينکه از نظر کميت وسايل حمل و نقل عمومي مشکل خاصي در سطح شهر کرمانشاه وجود ندارد، اذعان داشت: تمام تلاش ما در سال جاري ارتقاء وضعيت کيفي ناوگان تاکسيراني شهر کرمانشاه خواهد بود.  
تاریخ ثبت : 28/1/1392    ساعت ثبت : 9:5