تعيين آخرين مهلت براي ثبت‌نام وساماندهي ناوگان بار درون شهري

 

اطلاعيه مهم: سهميه سوخت ناوگان ساماندهي نشده از اول شهريورماه به عادي تبديل خواهد شد. به اطلاع کليه مديران عامل محترم سازمان هاي حمل و نقل همگاني و نيز شهرداران محترم شهرهاي تحت پوشش اين اتحاديه مي‌رساند فقط تاپايان روز دوشنبه 31 تيرماه مي توانند نسبت به ثبت‌نام و شناسايي ناوگان بار درون شهري در سامانه شناسايي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه به نشا نيwww.navganbari.ir اقدام کنند. همچنين شهرداري ها و سازمانهاي مذکور صرفا تا پايان روز 5شنبه 31 مردادماه مهلت دارند تااطلاعات ناوگان ثبت نام شده را ساماندهي نمايند. در ضمن بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته، مقرر شده است از اول شهريورماه اطلاعات مربوط آن دسته از ناوگان بار درون شهري که در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل ثبت نام ، شناسايي و ساماندهي اقدام نشده است ، استخراج وبه ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل کشور براي تبديل سهميه سوخت آنان به "عادي" معرفي شوند. متذکر مي‌شود براين اساس، سهميه سوخت عمومي تنها به آن دسته از وسايل نقليه عمومي بار تعلق خواهد گرفت که تا پايان مرداد ماه ساماندهي شده باشند. بديهي است کليه عواقب ناشي از عدم رعايت زمانبندي فوق بر عهده شهرداري ها و سازمان هاي مربوطه خواهد بود.  
تاریخ ثبت : 22/4/1392    ساعت ثبت : 9:49