مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه: تاکسيرانان امانتدار تجليل و تشويق مي شوند

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه اعلام کرد: اخلاق و امانت داري از جمله رفتارهاي مورد تأکيد در سازمان تاکسيراني است که براين اساس رانندگان امانت داري که اشياي جامانده در خودروي خود را به سازمان تحويل مي دهند مورد تشويق و قدرداني قرار مي گيرند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، مهندس رضا قاسمي فر با بيان اينکه رانندگان تاکسي همواره يکي از اقشار امين در جامعه محسوب مي شوند و امانتداري آنان هميشه مثال زدني بوده و هست، گفت: طي سال گذشته، رانندگان تاكسي امانتدار شهر كرمانشاه، بيش از 600 قلم اجناس و اشياء به جامانده در تاکسي هايشان را به واحد اشياي گمشده تحويل داده اند.
وي با بيان اين که يکي از مزاياي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به خصوص ناوگان تاکسيراني اين است که مسافران در صورت جا گذاشتن اجناسشان مي توانند با مراجعه به واحد اشيا گمشده آنها را تحويل بگيرند، افزود: همشهريان و مسافران مي توانند جهت پيگيري اشياي بجاي مانده خود در تاکسي ها، با شماره تلفن هاي 8214492 و يا با مراجعه حضوري اطلاع حاصل نمايند .
به گفته وي تاکنون بيشتر اقلام پيدا شده به صاحبانشان برگردانده شده است .
مدير عامل سازمان تاكسيراني کرمانشاه با تأکيد بر اينکه رانندگان تاکسي از جمله امين ترين افراد جامعه هستند، از شهروندان خواست در مسافرتهاي درون شهري خود حتما از تاكسي استفاده کنند.  
تاریخ ثبت : 26/2/1392    ساعت ثبت : 9:28