برگزاري کلاس هاي آموزشي براي متقاضيان دريافت پروانه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني از برگزاري کلاس هاي هفتگي آموزش بدو ورود و حين خدمت براي رانندگان تاکسي خبر دارد و گفت: جلسات منظم آموزشي براي رانندگان تاکسي که متقاضي اخذ پروانه تاکسيراني هستند هرهفته برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري کرمانشاه، رضا قاسمي فر با بيان اينکه ميانگين نفرات هر کلاس 50 نفر است افزود: رانندگاني که قصد ورود به ناوگان تاکسيراني و اخذ پروانه را دارند در بدو ورود 3 دوره آموزشي با محورهاي الف – شهرشناسي ب -آشنايي با مجموعه قوانين راهنمايي و رانندگي ج- آشنايي با مجموعه قوانين سازمان تاکسيراني را زيرنظر كارشناسان سازمان و پليس راهور مي گذرانند و پس از طي اين مراحل، پروانه بهره برداري آموزشي دريافت خواهند کرد.
وي با تأکيد بر اينکه درصورت فقدان هريك از شرايط دريافت دفترچه تاکسيراني، اعتبار پروانه خاتمه مي پذيرد موارد زير را به عنوان مهمترين اين شرايط برشمرد:
الف: داشتن حداقل 23 سال سن
ب – داشتن حداقل گواهي پايان دوره ابتدايي يا گواهي نهضت سواد آموزي معادل آن براي افرادي كه كمتر از 50 سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي افرادي كه داراي بيش از 50 سال سن هستند.
پ – داشتن برگ پايان خدمت يامعافيت ازخدمت وظيفه عمومي
ت – دارابودن گواهينامه معتبر رانندگي با خودروي عمومي (ب2 )
ث – داشتن تأهل يا داشتن افراد تحت تكفل بر اساس قوانين و مقررات مربوط با گواهي مراجع ذيصلاح.
ج - تابعيت جمهوري اسلامي ايران
چ - نداشتن سوء پيشينه
ح - عدم اشتهار به فساد اخلاقي
خ - ارايه گواهي سلامت جسمي و فكري وعدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي
د - محروم نبودن ازحقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي، از طرف مراجع ذيصلاح
ذ - التزام به رعايت شئونات اسلامي
ر - نداشتن شغل ديگر
 
تاریخ ثبت : 4/3/1392    ساعت ثبت : 8:14