مدير عامل سازمان تاکسيراني :
نرخ جديد تاکسي به زودي اعلام مي شود

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت: نرخ جديد کرايه تاکسي به زودي اعلام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني افزود: قيمت گذاري نرخ کرايه تاکسيها وضعيت حساسي است چرا که بازاري دو طرفه است، از يک طرف با مسافران و شهروندان روبرو هستيم و طرف ديگر رانندگان تاکسي هستند که از جنس مردم اند و افزايش قيمتها و هزينه سفر بر زندگي آنها تأثيرگذار است.
وي با تاکيد بر اينکه روند افزايش نرخ کرايه طبق قانون فرايند مشخصي دارد ، افزود: سازمان تاکسيراني در اسفندماه هرسال کارشناسي نرخهاي کرايه تاکسي را انجام داده وسپس به صورت لايحه از سوي شهرداري به شوراي اسلامي شهر فرستاده ميشود و پس از تاييد و تصويب شورا به فرمانداري ارسال، در نهايت پس از تصويب در فرمانداري اين مصوبه قابل اجرا خواهد شد.
سليماني با بيان اينکه نرخ کرايه تاکسي در سال ?? باتوجه به ميزان تورم اعمال خواهد شد، خاطرنشان کرد: هميشه پيشنهاد افزايش نرخ تاکسي بر اساس نرخ تورم اعلامي در انتهاي سال قبل از سوي بانک مرکزي بوده است.
به گفته وي براي تعيين نرخ کرايه تاکسي، آيتم مسافت، استهلاک خودرو و .....درنظر گرفته ميشود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه در پايان از همراهي تاکسيرانان تا زمان اعلام نرخ تشکر و قدرداني کرد.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 19/2/1398    ساعت ثبت : 8:32