مسابقات پرس سينه كلاسيك جام رمضان؛تيم تاکسيراني كرمانشاه برسکوي دوم کشور ايستاد

 

تيم تاكسي رضا سازمان تاکسيراني کرمانشاه برسکوي دوم مسابقات جام رمضان پرس سينه کلاسيك قهرماني باشگاه هاي كشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، در اين دوره از مسابقات جام رمضان سال 92 كه در رده سني نوجوانان و به ميزباني ايلام برگزار شد تيم تاكسي رضا سازمان تاکسيراني کرمانشاه با 46 امتياز مقام دوم را كسب کرد.
براساس اين گزارش اعضاي تيم تاكسيراني کرمانشاه در اين دوره از مسابقات در وزن 53 كيلوگرم؛ سجاد حسيني رتبه سوم در 59 كيلوگرم ؛مهدي ارباب مقام اول در 66 كيلوگرم مهدي شهبازيان مقام سوم در 74 كيلوگرم؛ محمد اسماعيلي مقام اول در 105 كيلوگرم؛ توحيد نصيري مقام دوم و در + 120 كيلوگرم مهدي رضائي مقام دوم بودند.
مربيگري اين تيم را محمد جواد فرشچي و سرپرستي آن را مهدي ارباب به عهده داشتند.  
تاریخ ثبت : 13/6/1392    ساعت ثبت : 8:3