مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه خبرداد:انجام مشاوره حقوقي رايگان براي مجموعه تحت پوشش

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه از انجام مشاوره حقوقي رايگان براي رانندگان، مديران آژانس و شرکتهاي تحت پوشش اين سازمان خبر داد.
به گزارش اين روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، مهندس رضا قاسمي فر با اشاره به راه اندازي مشاوره حقوقي در اين سازمان براي مشاوره و کمک به رفع مشكلات حقوقي رانندگان تاکسي و خانواده هاي آنان در تمامي موضوعات گفت: در راستاي رسيدگي و کمک به حل برخي مشکلات حقوقي رانندگان و شرکت ها و آژانس هاي تحت پوشش خود اقدام به ارائه مشاوره حقوقي رايگان در تمامي امور حقوقي توسط وکيل پايه يک دادگستري کرده است.
وي با بيان اينکه رانندگان تاکسي قشر زحمتکشي هستند که با مشکلات بسياري مواجهند و در مواقع بروز مشکلات حقوقي براي خود يا خانواده شان، توان مالي براي گرفتن وکيل را ندارند، گفت: اگر راننده تاکسي امکان گرفتن وکيل براي مشکلات خود را نداشت اين بخش مي تواند با ارائه مشاوره رايگان به او کمک کند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد براينکه در قالب طرح هاي حمايتي بايد از راننده هاي تاکسي که نقش به سزايي در جابه جايي هاي شهري دارند پشتيباني شود، گفت: رانندگان، مديران آژانس و شرکتهاي تحت پوشش سازمان تاکسيراني مي توانند درصورت نياز به انجام مشاوره حقوقي، روزهاي پنجشنبه هرهفته ساعت 11 الي 13 به بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، سازمان تاکسيراني کرمانشاه مراجعه کنند.  
تاریخ ثبت : 11/3/1392    ساعت ثبت : 11:7