مديرعامل سازمان تاکسيراني خبرداد:ساماندهي ايستگاههاي تاکسي کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني كرمانشاه از نوسازي و ساماندهي ايستگاه‌هاي تاكسي كرمانشاه خبر داد و گفت: ايجاد پايانه‌هاي تاكسي از جمله اقداماتي است كه در راستاي ساماندهي ايستگاه‌هاي تاكسي انجام مي‌دهيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري، رضا قاسمي فر با بيان اينكه افزايش تعداد ايستگاه‌هاي تاكسي را نيز در برنامه كاري خود داريم افزود: علاوه بر 75 ايستگاه خطي موجود ، در آينده بر حسب نياز مناطق، به تعداد ايستگاه‌ها در شهر كرمانشاه افزوده مي‌شود.
وي با بيان اينكه نرخ كرايه تاكسي‌ها در ايستگاه‌هاي تاكسي نصب مي‌شود، خاطرنشان كرد: نرخ مصوب كرايه تاكسي در ايستگاه‌هاي تاكسي در مبدأ به صورت تابلو اطلاع‌رساني براي ديد عموم نصب شده است و مردم مي‌توانند نسبت به اطلاع از نرخ كرايه هر مسير به اين تابلوها مراجعه كنند.
قاسمي فر اين افزود: علاوه بر اين در تاكسي تلفني‌ها و تاكسيهاي گردشي نيز قيمت‌ها به صورت برچسب در شيشه جلوي خودرو نصب شده است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با اشاره به اينكه تمامي شهركهاي شهر كرمانشاه داراي ايستگاه تاكسي هستند، تصريح کرد: خدمات ناوگان تاکسيراني به تمام مناطق شهر کرمانشاه و از جمله شهرکهاي حاشيه اي صورت مي گيرد و تاكسيرانان زحمتكش به صورت مستمر در ايستگاههاي تعيين شده به صورت مبدا و مقصد كار خدمات رساني به همشهريان را انجام مي دهند و در حال حاضر هيچ شهركي فاقد ايستگاه تاكسي نيست.  
تاریخ ثبت : 21/5/1392    ساعت ثبت : 9:48