مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه خبرداد:ورود وانت بارهاي داراي علائم و آرم به طرح زوج وفرد مجازشد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از اجراي طرح زوج و فرد خودروهاي وانت بار ، در کرمانشاه خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني، رضا قاسمي فر گفت: اجراي طرح زوج و فرد که از 9 آبان ماه جاري آغاز شده و تا پايان امسال نيز ادامه خواهد داشت، با همكاري پليس راهور به تاييد رسيده و علاوه بر تاكسيها و آژانسها براي وانت بارهاي درون شهري كه تحت پوشش سازمان تاكسيراني هستند مجاز خواهد بود .
به گفته وي، طي طرح مذکور تنها اتوبوس ها، تاکسي ها ، آژانس ها و وانت بارهايي كه علائم برچسب و كد آرم روي خودروي آنها نصب شده اجازه عبور از مسيرهاي مذکور را خواهند .  
تاریخ ثبت : 11/8/1392    ساعت ثبت : 10:20