مديرعامل سازمان تاکسيراني كرمانشاه:مسافربرهاي شخصي معيشت رانندگان تاكسي را مختل كرده اند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري كرمانشاه گفت: بيکاري سبب شده مسافربرهاي شخصي به خيابان‌ها کشيده شوند و با ورود غيرمجاز خود به عرصه حمل و نقل و جابجايي مسافر، ضمن اينکه تبديل به معضلي براي سيستم حمل و نقل عمومي و امنيت شوند، وضعيت معيشتي رانندگان تاكسي را نيز مختل كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، رضا قاسمي فر با بيان اين که مسافربر نماهايي که بدون مجوز کار مي‌کنند تهديدي براي امنيت جامعه شهري و امنيت شغلي رانندگان تاکسي هستند، افزود: متأسفانه هر روز مسافربرهاي غير مجاز شخصي در سطح شهر كرمانشاه افزايش پيدا کرده و بدون مجوز در سطح شهر سرويس دهي مي‌کنند.
وي تصريح کرد: مسافربرهاي شخصي غير مجاز به عنوان پديده‌اي که دامنگير کلانشهرهاي کشور است، يکي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي رانندگان تاکسي به شمار مي‌رود و آنها را با مشکلات جدي روبرو کرده است
. مديرعامل سازمان تاکسيراني كرمانشاه تأکيد کرد: عليرغم اينكه ساماندهي صد درصد مسافربرهاي شخصي و يا جمع آوري کامل آنها تقريبا امكانپذير نيست، با اين وجود در تلاش هسيتم که راهكاري براي حل اين معضل و ساماندهي آنها چاره اي بينديشيم.
وي با تأکيد بر اينکه بايد هر چه سريع‌تر مشکلات موجود در بخش حمل و نقل عمومي درون شهري از بين برود، افزود: با وجود برخورد نيروهاي راهنمايي و رانندگي با اين مسافربرها، متأسفانه کماکان شاهد فعاليت غيرمجاز آنها در سطح شهر هستيم.  
تاریخ ثبت : 25/7/1392    ساعت ثبت : 8:51