137 بانوي راننده تاكسي در کرمانشاه فعاليت مي کنند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرکرمانشاه با اشاره به استقبال شهروندان زن از استفاده از تاکسي ها و آژانسهايي که رانندگانشان زن هستند، گفت: در حال حاضر بيش از 137 نفر از بانوان به عنوان راننده تاکسي و آژانسهاي تاكسي تلفني بانوان تحت پوشش سازمان تاكسيراني در شهر كرمانشاه فعاليت مي‌کنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني رضا قاسمي فر، با تأکيد بر گسترش تاکسي بانوان در سطح شهر، گفت: سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهركرمانشاه در راستاي وظيفه و رويکرد خود و با توجه به بحث خدمت‌رساني ويژه‌تر به بانوان شهر، اقدام به تأسيس آژانس تاکسي‌هاي ويژه‌اي تحت عنوان "تاکسي بانوان" در شهركرمانشاه کرد که گسترش اين موضوع مورد توجه و دستور کار سازمان تاکسيراني قرار گرفته است .
وي ادامه داد: آژانسهاي تاکسي تلفني صرفاً براي جا به جايي زنان وخانواده آنها در نظر گرفته شده که اين موضوع مورد رضايت شهروندان به ويژه بانوان قرار گرفته است که خوشبختانه هر روز شاهد گسترش اين اقدام بوده و در حال توسعه است.
قاسمي فر با اشاره به اينکه تاکسي تلفني به طور ويژه‌تر براي مسافران زن که بتوانند از خدمات ويژه برخوردار شوند، در نظر گرفته شده است، تأکيد کرد: هر فردي که به عنوان تاکسي بانوان وارد ناوگان تاکسيراني مي‌شود، آموزش‌هاي لازم را ديده و از صلاحيت لازم برخوردار است همچنين اين فرد از فيلتر سازمان تاکسيراني گذشته است.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني همچنين با بيان اينکه بخش اعظم سرويس مدارس امسال برعهده رانندگان زن است، گفت: از آنجاييکه دانش آموزان بسيار الگوپذير هستند و مدت زمان بسياري را با راننده سرويس خود ارتباط دارند الگوهاي رفتاري خود را بيشتر از رانندگان سرويس مدارس دريافت مي‌کنند، بنابراين با توجه به جايگاه مناسب بانوان امسال بخش قابل توجهي از فعاليت سرويس مدارس را به بانوان سپرده‌ايم.  
تاریخ ثبت : 19/9/1392    ساعت ثبت : 9:35