تيم تاكسيراني كرمانشاه بر سكوي سوم ليگ برتر تنيس روي ميز استان

 

تيم سازمان تاکسيراني کرمانشاه در مسابقات ليگ برتر پينگ پنگ استان کرمانشاه، به مقام سوم رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، در اين مسابقات که با حمايت سازمان تاكسيراني کرمانشاه و با شركت 8 تيم از تاريخ 26 مهر تا 22 آذرماه 1392 در سالن ورزشي امام سجاد (ع) به صورت دوره اي برگزار شد، تيم سازمان تاكسيراني كرمانشاه پس از 7 دوره روياروئي با حريفان، پس از تيم هاي "ونه ديك" و "هواپيمائي معراج" به مقام سوم اين دوره از رقابتها دست يافت.
براساس اين گزارش، اعضاي تيم تاكسيراني کرمانشاه در اين مسابقات؛ محسن اميري، شاهين ياوري، آرش رشيدي ، محمد ايواني و علي اميري به سرپرستي امير فلاحي بودند.  
تاریخ ثبت : 24/9/1392    ساعت ثبت : 8:23