مديرعامل تاکسيراني شهر کرمانشاه اعلام کرد:
عزم تاکسيراني براي برخورد با مسافربرهاي شخصي جدي است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه با تأکيد بر اينکه عزم اين سازما براي برخورد با مسافربرهاي شخصي با همکاري پليس راهور جدي است، گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 170 دستگاه مسافربر شخصي غيرمجاز توقيف شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني افزود: سازمان تاکسيراني در راستاي افزايش ايمني و تردد مسافران در سفرهاي درون شهري و جلوگيري از تضييع حقوق تاکسيرانان برخورد با متخلفان خصوصا مسافربرهاي شخصي را در دستور کار خود قرار داده است و در اين زمينه اهتمام و جديت دارد.
وي توصيه کرد که رانندگان اين دسته از خودروها که شغل اصلي آنان مسافرکشي است مي توانند در آژانسهاي تاکسي تلفني تحت پوشش اين سازمان مشغول به فعاليت شوند.
سليماني افزود: گشتهاي مشترک سازمان تاکسيراني و پليس راهور بيشتر در پايانه‌هاي تاکسيراني و ايستگاه‌هاي پر تردد مستقر هستند و نسبت به اعمال قانون متخلفان اقدام مي‌کنند.
وي تصريح کرد: چنانچه شهروندان جهت انجام سفرهاي درون شهري از وسايل نقليه عمومي استفاده نمايند ضمن كاهش ميزان حوادث رانندگي به طرز چشمگيري در روان سازي ترافيك شهري ياري مي رسانند.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه از شهروندان خواست از سوار شدن و سفر با خودروهاي مسافربر شخصي پرهيزکنند و امنيت خود را به خطر نيندازند، گفت: كليه رانندگان تاكسي به هنگام دريافت پروانه تاكسيراني از سوي مراجع ذيربط تاييد صلاحيت مي شوند تا امنيت شهروندان تأمين شود، اما مسافربرهاي شخصي به جايي پاسخگو نبوده و چنانچه خداي نکرده توسط اين خودروها اذيت و آزاري به شهروندان مسافر برسد، پيگيري و احقاق حق و مجازات راننده متخلف دشوار خواهد بود.  
تاریخ ثبت : 24/2/1398    ساعت ثبت : 8:42