برگزاري كلاسهاي آموزش اطفاء حريق ويژه رانندگان تاكسي

 

سازمان تاکسيراني کرمانشاه با همكاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اقدام به برگزاري هفتگي دوره هاي ايمني و کلاسهاي آموزش اطفاء حريق مي کند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه در اين باره گفت: با توجه به حساسيت شغل رانندگان تاکسي و اهميت آموزش آتش نشاني به آنان، بر آن شديم تا با همكاري سازمان آتش نشاني شهرداري هر هفته آموزش هاي لازم در مورد ايمني و اطفا حريق به آنها داده شود و رانندگان تاكسي موظف به گذراندن اين دوره ها هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني، رضا قاسمي فر با يادآوري اين كه ناوگان تاكسيراني با بيش از 9 هزار و 400 دستگاه تاكسي و جابجائي بيش از يك ميليون و 100 هزار مسافر در روز در سطح شهر ارتباط مستقيمي با شهروندان داشته، سهم زيادي در حمل و نقل عمومي درون شهري دارد، افزود: چنانچه اين تعداد تاكسي آموزشهاي لازم در زمينه اطفاء حريق ببيند مي توانند در كمك رساني به شهروندان نقش بسزائي داشته باشند.
وي با اشاره به اين كه دوره مذكور شامل موارد ايمني و پيشگيري از حريق در خودرو مي شود افزود: راه هاي پيشگيري از حريق در خودرو به رانندگان تاكسي هاي خطي، گردشي، تاكسي هاي سرويس، سرويس مدارس و تاكسي هاي فرودگاه آموزش داده مي شود تا در صورت آتش سوزي بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
قاسمي فر تأکيد کرد: تجهيز تاکسي هاي شهر به كپسول آتش نشاني ضرورت دارد تا رانندگان بتوانند در مواقع ضروري و لحظه هاي اوليه آتش سوزي، اقدام به خاموش كردن آتش كنند.
مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري كرمانشاه خاطرنشان كرد: اين سازمان به منظور ارتقاء توانمندي رانندگان تاكسي براي مواجهه با آتش سوزي ، ثبت نام براي شرکت در كلاسهاي آموزش اطفا حريق با همكاري سازمان آتش نشاني را آغاز کرده است و تاكنون نيز بيش از 500 نفر راننده تاكسي براي اين دوره هاي آموزشي ثبت نام كرده اند.
وي تأکيد کرد: كلاسهاي آموزش اطفاء حريق در آينده نزديك براي تاكسيرانان برگزار خواهد شد.  
تاریخ ثبت : 14/8/1392    ساعت ثبت : 7:55