مديرعامل سازمان تاکسيراني خبرداد:برخورد با آژانس هاي تاكسي تلفني متخلف

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت برتاكسيراني شهرکرمانشاه از اجراي طرح برخورد با آژانس‌هاي تاکسي تلفني متخلف در شهر كرمانشاه خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني، رضا قاسمي فر افزود: با رانندگان متخلف آژانس‌هاي تلفني كه داراي نوار شطرنجي برروي كاپوت خودرو، تابلو آژانس بر روي سقف و نيز برچسب شناسه كد آژانس بر روي بدنه خودرو نباشند و همچنين مديران آژانسهاي تاكسي تلفني كه شرايط مكاني را رعايت نكنند، برخورد قانوني مي‌شود.
وي با اعلام اين كه 32 آژانس تاكسي تلفني متخلف طي امسال در شهر كرمانشاه پلمب شده اند گفت: عمده برخورد سازمان تاكسيراني، با واحدهاي غيرمجازي كه بيشتر شرايط مكاني و محيط را رعايت نكرده اند مي باشد و طي اين مدت به 40آژانس تاكسي تلفني نيز تذكر نيز داده شده است.
به گفته وي با اجراي اين طرح، كارت سوخت خودرو رانندگان متخلف آژانس‌هاي تلفني تحت پوشش سازمان تاكسيراني كه تخلف آنان توسط بازرسان گزارش شود، باطل خواهد شد .
قاسمي فر با اشاره به اينکه در اجراي ماده 9 قانون حمل‌ و نقل و مديريت مصرف سوخت و ماده 32 قانون راهنمايي و رانندگي تأکيد کرد: بايد تمامي رانندگان آژانس‌ها در شهر كرمانشاه پروانه تاکسيراني را دريافت کنند.
وي افزود: عملكرد? اكثر آژانس‌هاي فعال تاكسي تلفني تحت پوشش اين سازمان درقالب مقررات ابلاغي است و تلاش سازمان تاكسيراني آن است كه تخلف درصد كمي اين آژانس‌ها سبب بدجلوه يافتن چهره شهر و ساير آژانسهاي تحت پوشش اين سازمان نشود.
مدير عامل سازمان تاكسيراني يادآور شد: آژانس‌ها موظفند براي کليه خدمات ارائه شده به شهروندان مواردي از جمله نام راننده، مقصد و مبدأ مسير، تاريخ و ساعت رفت و برگشت و همچنين مبلغ دريافتي از مسافران در دفتر ثبت سرويس قيد شود تا مورد ارزيابي و بازرسي سازمان قرار بگيرد.
قاسمي فر با اشاره به طرح برخورد با فعاليت تاكسيرانان متخلف فاقد مسافرتاكيد كرد: درمقاطع مختلف طرح برخورد با تاكسيرانان متخلف كه بصورت خالي درسطح شهرتردد كرده و ازسوار کردن مسافران امتناع مي‌كنند به اجرادرآمده و همچنان ادامه دارد.  
تاریخ ثبت : 6/11/1392    ساعت ثبت : 12:7