تمديد حکم انتصاب مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه

 

در جلسه شوراي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه ، كه در تاريخ 18/12/1392 در محل استانداري برگزار شد مهندس رضا قاسمي فر به عنوان مديرعامل اين سازمان به مدت 2 سال ديگر ابقا شد.
بر پايه همين گزارش در اين جلسه که با حضور استاندار ، شهردار و ديگراعضاي شوراي سازمان برگزار شد ابتدا به بررسي عملرد يك ساله اين سازمان در سال 1392 پرداخته و ضمن سپاس و قدرداني اعضاي شوراي سازمان به پاس همكاري و زحمات مجموعه تحت مديريت و در برقراري نظم و انظباط ترافيكي و خدمات رساني به همشهريان كه حاصل انديشه و تجربه و همدلي اين سازمان با ساير ارگانهاي مرتبط است با تمديد حکم رضا قاسمي فر به عنوان مدير عامل موافقت گرديد.
پرسنل سازمان تاكسيراني ، انتصاب مجدد ايشان را تبريک گفته و براي وي آرزوي موفقيت وسربلندي را دارد.  
تاریخ ثبت : 25/12/1392    ساعت ثبت : 12:11