با همكاري خودروسازان داخلي روند نوسازي تاكسي هاي فرسوده آغاز شد

 

بر اساس تفاهم نامه ميان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور و گروه صنعتي ايران خودرو ، 80 هزار دستگاه تاكسي فرسوده توسط شركت ايران خودرو جايگزين مي شود.
اين تفاهم نامه بين دكتر مجتبي شفيعي رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و مهندس هاشم يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو به امضا رسيد كه طي آن شركت ايران خودرو متعهد گرديد تا سقف 80 هزار دستگاه خودرو را به صورت مرحله اي و در هر مرحله 5 هزار خودرو ، تحويل ناوگان حمل و نقل عمومي كشور شود.
در اين نشست دكتر سيد مجتبي شفيعي با اشاره به 2 سال توقف نوسازي تاكسي هاي فرسوده گفت: در حال حاضر بيش از 65 هزار تاكسي فرسوده در كشور وجود دارد كه مشكلات و هزينه هاي زيادي براي مردم و كشور به دنبال خواهد داشت و با اشاره به آلودگي هاي زيست محيطي خودرو هاي فرسوده و تاثير آن در مبلمان و منظر شهري تاكيد كرد تاكسي هاي فرسوده در شان مردم كشورمان نيستند.
رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور تصريح كرد: در سامانه ثبت نام ستاد حدود 10 هزار متقاضي نوسازي تاكسي هاي فرسوده ثبت نام كرده اند و با بانك مركزي و شوراي اقتصاد هماهنگي هاي لازم انجام و سقف اعتبارات و تسهيلات جايگزيني ناوگان تاكسي دوبرابر شده تا توجيه اقتصادي داشته باشد وي اظهار اميدواري كرد با همكاري گروه صنعتي ايران خودرو شاهد توسعه و نوسازي ناوگان تاكسيراني كشور باشيم.
مهندس هاشم يكه زارع درسخناني بااشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر توليد ملي در نام گذاري هاي پنج سال اخير، گفت: لازم است با بهره گيري ازسرمايه هاي ملي و توليدات كشور، نياز مشتريان را تامين كنيم.
وي از برنامه ايران خودرو براي طراحي يك خودروي جديد فقط مخصوص تاكسي خبر داد و گفت: در اين خودرو امكانات لازم براي مسافران و راننده ها گنجانده خواهد شد و در اين راه، ازراهنمايي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ساير حوزه ها استقبال مي كنيم.
خاطر نشان مي گردد اين تفاهم نامه به مدت 18 ماه به اجرا در مي آيد و اين مدت با توافق طرفين يا براساس مواد اين تفاهم نامه قابل تغيير و تمديد است.  
تاریخ ثبت : 20/11/1392    ساعت ثبت : 8:16