توصيه هاي ايمني جهت پيشگيري از سوء استفاده سارقين در مسافربرهاي شخصي غيرمجاز

 

همشهريان گرامي ، با رعايت نکات زير، سلامت جاني و مالي خود را حفظ نماييد.
1-از سوار شدن به خودروهاي شخصي جهت جا به جايي خودداري نموده و در اين خصوص از تاكسي هاي مجاز درون شهري و اتوبوس خط واحد استفاده نماييد.
2-شهروندان محترم در صورت نياز به استفاده از تاکسي حتما از تاکسي هاي مجاز شهري و يا از تاکسي تلفني يا تاکسي بي سيم استفاده کنيد خودروهاي شخصي مطمئن نيستند.
3- آيا مي دانيد برخي از افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به سوار کردن مسافرين با خودروهاي شخصي غير مجاز مي کنند ممکن است سارق باشند.
4- در هنگام سوار شدن در سفرهاي درون شهري به پلاك تاكسي ( ت) و كد شناسائي آن كه در پشت شيشه نصب شده توجه نمائيد.
5- هر رنگ زرد وسيله نقليه نشانه اي بر تاكسي بودن آن نيست تاكسي تحت پوشش سازمان تاكسيراني با پلاك (ت) مشخص شده است .
6-از سوار شدن خودروهاي شخصي مسافر بر غير مجاز كه فقط تابلو آژانس دارند خوداري نمائيد.
اگر هم در صورت لزوم خواستيد از ديگر خودروهاي تحت نظارت تاکسيراني ( آژانس ها ) استفاده کنيد دقت کنيد گرچه خودروهاي آژانس حق مسافرکشي گردشي يا مسيري را ندارند( در آژانس هاي تاكسي تلفني خدمات رساني كنند) اما بهرحال خودروي آژانس هم بايد آرم شطرنجي سياه و سفيد با عرض 20 سانتيمتر درب موتور و درب صندوق عقب، بغل نويسي مشخصات آژانس روي دو درب جلو، نصب تابلوي سقفي و قيد كلمه آژانس باشند . 
تاریخ ثبت : 9/2/1393    ساعت ثبت : 9:57