اختصاص خط تاکسي (ون ) براي مسکن مهر دولت آباد

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه از اختصاص خط تاکسي براي ساکنان مسکن مهر دولت آباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، رضا قاسمي فر افزود: به دليل نياز شهروندان ساکن در مسکن مهر دولت آباد به اختصاص و ايجاد خط تاکسي براي آنان، اقدام به ايجاد خط و ايستگاهي متشکل از خودروهاي ون براي انتقال و جابجايي مسافران اين قسمت از شهر، متمرکز در حاشيه شمالغربي ميدان آزادي نموديم.
قاسمي فر با بيان اينكه در آينده نزديك قصد درايم در صورت مهيا شدن شرايط تمامي شهرك هاي مسكن مهر سطح شهر كرمانشاه با ايجاد ايستگاه تاكسي مشكل تردد ساكنين اين شهركها را مرتفع سازيم .
وي تأکيد کرد: نرخ کرايه تاکسي از ميدان آزادي به مسکن مهر دولت آباد 500 تومان است که بسيار کمتر از نرخي است که تاکنون ساکنان اين شهر براي اين مسير مي پرداختند و به همين جهت از شهروندان به خصوص ساكنان مسكن مهر دولت آباد درخوات كرد جهت تردد و مسافرتهاي درون شهري صرفا از تاكسيهاي( ون )تحت پوشش اين سازمان استفاده كرده و از سوار شدن خودروهاي مسافر بر شخصي غير مجاز خوداري نمايند .  
تاریخ ثبت : 17/3/1393    ساعت ثبت : 12:8