براي اولين بار در کشور: اجراي تبليغات بر روي بدنه تاکسي هاي شهر کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر كرمانشاه از اجراي تبليغات بر روي بدنه تاکسي هاي اين شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني رضا قاسمي فر گفت: تبليغات بر روي بدنه تاكسي با همكاري و مساعدت ارگانهاي مرتبط براي اولين بار در كشور در سازمان تاكسسيراني شهر كرمانشاه به اجرا درآمده و در اين مدت كم با استقبال از سوي تاكسيرانان و شركتهاي بازرگاني روبرو شده است .
به گفته وي، هم اکنون اين طرح با همکاري ديگر ارگانها در حال اجرا است و سعي شده است تبليغات به گونه اي باشد که باعث ناهنجاري در شهر نشده و با محيط شهري هماهنگي و تناسب داشته باشد .
مهندس قاسمي فرتصريح کرد: هدف از اين طرح با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه هاي سوخت، اين اقدام مي تواند کمک خوبي به رانندگان تاکسي در تامين هزينه ها يشان کند.
وي گفت: نصب تبليغات بر روي بدنه تاکسي ها با توجه به اينكه كه از سوي شركتها و متقاضيان مورد استقبال قرار گرفته است موجب خواهد شد تاكسيرانان در آمد پايداري داشته باشند و جبران افزايش هزينه ها در ساير بخش ها باشد.
مدير عامل تاكسيراني با تأکيد بر اينکه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني، براي اجراي درست و عادلانه اين طرح، نظارت لازم را خواهد داشت، در مورد نحوه تقسيم درآمد اين تبليغات بين راننده و شرکت متولي اين طرح گفت: در اين زمينه، بخش بيشتري از درآمد به راننده تعلق خواهد گرفت و درصدي از آن متعلق به شرکت است .  
تاریخ ثبت : 29/7/1393    ساعت ثبت : 10:20