برگزاري کلاس هاي آموزشي براي تاکسيرانان کرمانشاه

 

سازمان تاکسيراني کرمانشاه با همكاري پليس راهور، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري و بهزيستي، اقدام به برگزاري جلسات توجيهي قوانين راهنمايي و رانندگي، آموزش ايمني و مديريت رفتار براي تاکسيرانان اين شهرنمود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، اين دوره هاي آموزشي با حضور کارشناسان سازمان تاکسيراني، پليس راهور، بهزيستي و سازمان آتشنشاني، برگزار و با استقبال چشمگير تاکسيرانان روبرو شد.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، هدف از تشکيل اين گونه جلسات را مديريت رفتار و ارتقاء سطح فرهنگي و اجتماعي رانندگان در حوزه هاي برخورد با شهروندان و مسافرين، بهداشت و نکات اميني و اطفاء حريق، رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و ضوابط و مقررات تاکسيراني، و همچنين کاهش تخلفات ذکرکرد.
رضا قاسمي فر با اشاره به اينکه اين کلاس ها در سطح کشور براي تاکسيرانان برگزار مي شود و سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه نيز تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اين دوره هاي آموزشي به صورت منظم برگزار شود، يادآور شد: شرکت در اين کلاسهاي توجيهي و آموزشي براي تمامي رانندگاني که جهت دريافت پروانه رانندگي از سوي تاکسيراني اقدام مي کنند، الزامي است.
وي گفت: در کلاس مربوط به اطفاء حريق، کارشناسان آتش نشاني، چگونگي مهار آتشهاي ايجاد شده با مواد سوختي از جمله بنزين، روغن، نفت و گازوئيل با وسايل اطفاء حريق را براي رانندگان تاکسي تشريح مي کنند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه همچنين به تشکيل کلاس آموزشي آخرين مصوبات راهنمائي و رانندگي توسط پليس راهور براي رانندگان تاکسي اشاره کرد و افزود: کارشناسان راهنمايي و رانندگي نيز، دوره آموزشي کوتاه مدتي را براي رانندگان تاکسي ها برگزار مي کنند که موارد مطرح شده در اين کلاس شامل چگونگي تردد در محدوده داخل شهر و برون شهري، برخورد با شهروندان و مسافران، همچنين آئين نامه هاي راهنمايي و رانندگي بود.
به گفته وي کارشناسان سازمان تاکسيراني نيز در اين کلاسها به ارائه توضيحاتي درمورد ضوابط و مقررات اين سازمان مي پردازند.وي افزود: در اين دوره از کلاسها که از ابتداي مرداد آغاز شد، کارشناس بهداشت روان سازمان بهزيستي نيز به آموزش مسائل مديريت رفتار و کنترل خشونت و نحوه برخورد مناسب با مسافران مي پردازد.
قاسمي فر اظهار کرد: کارشناسان راهنمايي و رانندگي، آتش نشاني ، بهزيستي و تاکسيراني در پايان اين کلاسها، به سئوال هاي مطرح شده از سوي رانندگان، پاسخهاي لازم را مي دهند.  
تاریخ ثبت : 4/5/1393    ساعت ثبت : 9:3