مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه هشدار داد:کارت سوخت تاكسيهاي غيرفعال باطل مي شود

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از تمهيدات اين سازمان در قبال تاکسي هاي غيرفعال و نيمه فعال خبر داد و اعلام کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب و حفظ و تكريم زحمت ديگر تاكسيرانان فعال در عرصه حمل ونقل عمومي درون شهري با رانندگان متخلف وغير فعال در سطح شهر برخورد و کارت سوخت آنان باطل مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني ،رضا قاسمي فر افزود: بازرسان سازمان موظف شدند با توجه به کد شناسايي تاکسي ها در سطح شهر تاکسي هاي غير فعال را شناسايي کرده و در نتيجه در عرصه حمل ونقل عمومي اين سازمان بيش از 40 دستگاه تاكسي غير فعال شناسائي و تمهيدات لازم جهت برخورد و معرفي آنها به كميته انضباطي پيش بيني شده است.
وي با بيان اينکه عده‌اي مجوزهايي براي تاکسي گرفته‌اند، اما فعاليت خاصي در اين حوزه انجام نمي‌دهند، تأکيد کرد: اغلب اين افراد به منظور استفاده از سهميه سوخت تاکسي‌ها مجوز فعاليت گرفته‌اند که بايد شناسايي شوند و واحد بازرسي سازمان براي شناسايي اين افراد اقدام نموده است.
قاسمي فر با اعلام هشدار به تاکسيرانان غير فعال گفت: سازمان تاکسيراني كرمانشاه با شناسايي تاکسيرانان غيرفعال اقدام به معرفي آنان به کميته انضباطي مي نمايد و هماهنگي هاي لازم با ستاد سوخت کشور براي ابطال کارت سوخت و معرفي از طريق تعزيرات حکومتي اقدام مي شود  
تاریخ ثبت : 30/7/1393    ساعت ثبت : 14:8