با همکاري سازمان تاکسيراني، پليس راهورو مقام قضائي ؛برخورد قانوني با مسافربرهاي شخصي در شهر کرمانشاه آغاز شد

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه با بيان اينکه يکي از مهمترين مشکلاتي که رانندگان تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان با آن روبرو هستند، مزاحمت هاي مسافربران شخصي است، گفت: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته بامقام قضائي ، پليس راهور و نيروهاي انتظامي با مسافربرهاي شخصي که اقدام به جابجايي مسافر کنند، برخورد قانوني مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني افزود: مسافربرهاي شخصي يکي از مهمترين معضلات در حال حاضر رانندگان تاکسي هستند که به انحاء مختلف باعث ايجاد خلل در سيستم حمل و نقل درون شهري و معيشت تاکسيرانان مي شوند و از طرفي باعث ايجاد نا امني براي شهروندان مي گردند.
وي تصريح کرد: متاسفانه مسافربرهاي شخصي بدون در نظر گرفتن حقوق قانوني تاکسيرانان اقدام به جابجايي مسافر در داخل شهر مي کنند به همين منظورهماهنگي هايي براي برخورد با اين مسافربرها با پليس راهور و نيروي انتظامي استان صورت گرفت و اميدوارم بتوانيم با اقدامات موثر مشکلات رانندگان محترم تاکسي را مرتفع و امنيت را براي شهروندان گرامي دو چندان نمائيم .
سليماني ادامه داد: براين اساس مقرر شده در مرحله اول با محوريت پايانه ها و ترمينالها و در ادامه در نقاط مختلف شهر و برخي از خطوط تحت نظارت اين سازمان مسافربرهاي شخصي که اقدام به جابجايي مسافر و ايجاد مزاحمت براي تاکسيرانان مي کنند، اعمال قانون شوند.
به گفته وي تاکنون در پايانه هاي کرمانشاه 30 خودروي مسافربر شخصي توقيف و رانندگان آنها جريمه و تعدادي نيز محکوم به پرداخت جريمه شده اند.
وي بروز پاره اي مشکلات اجتماعي را از جمله تبعات منفي اين موضوع عنوان کرد و افزود: پيامدهاي منفي مسافربري شخصي به مراتب بيشتر از خطر سبقت ممنوعي است که پليس براي آن 10 امتياز منفي در نظر گرفته است و براي برخورد با مسافربرهاي شخصي و ممانعت از روند کنوني فعاليت اين خودروها علاوه بر همکاري دستگاههاي قضايي، به حمايت و پشتيباني ساير دستگاههاي ذيربط نياز داريم .
مديرعامل سازمان نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد بر لزوم فرهنگسازي در خصوص استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي شهروندان، لزوم انجام کارهاي تبليغاتي و آموزش هاي لازم در اين زمينه را مهم ارزيابي کرد و ارائه آموزشهايي چون قوانين پليس و قوانين تاکسيراني را از سنين پايين تر به کودکان کارآمدتر خواند.
وي هدف ارائه اين آموزشها را ترغيب کودکان به استفاده از وسايل نقليه عمومي و آشنايي با خطرات استفاده از وسايل نقليه شخصي عنوان کرد و گفت: متاسفانه تاکنون در اين زمينه عليرغم تلاشهايي که صورت گرفته، به نحو مورد قبولي عمل نشده است و براي رفع اين مهم بايد علاوه بر اقدامات فوق تدابير اساسي تري انديشيده شود.
سليماني از شهروندان خواست براي تردد در مسيرهاي مختلف از تاکسي هاي تحت نظارت اين سازمان با پلاک "ت" که رنگ و آرم مشخصي دارند استفاده کرده و از سوار شدن در خودروهاي مسافربر شخصي، خودداري کنند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه در خاتمه يادآورشد: همچنين اين سازمان نسبت به نظم بخشي به تردد تاکسي هاي درون شهري و شهرکهاي حاشيه تحت نظارت خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد  
تاریخ ثبت : 14/10/1393    ساعت ثبت : 9:16