راه اندازي تلفن گوياي 133 براي رسيدگي به انتقادها و پيشنهادهاي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه گفت: در راستاي طرح تکريم شهروندان ارجمند وارائه خدمات مطلوبتر تلفن گوياي رسيدگي به انتقادها و پيشنهادهاي سازمان با امکان پاسخگوئي 24 ساعته راه اندازي گرديد..
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سليماني خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه جابه جايي شهروندان کرمانشاه در قالب ناوگان حمل و نقل يکي از مهمترين اقدامات و است، گفت: در اين راستا سازمان تاکسيراني کرمانشاه براي خدمات رساني هرچه مطلوب تر به شهروندان نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري خود را ارتقا خواهد ..
وي تصريح کرد: شهروندان مي توانند ضمن تماس از طريق شماره تلفن 38246565 و38211948 با سامانه نظارتي شبانه روزي 133انتقادها و پيشنهادهاي خود را در خصوص سرويس دهي تاکسي اعلام و پاسخ دريافت نمايند..
به گفته مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، کليه مکالمات تلفني در پورتال مرکز تماس 133 ضبط خواهد شد و امکان پيگيري تماس، ثبت نام و شماره تماس گيرنده و پيگيري پيام ها، با امکان نظارت هرچه بيشتر از مهمترين امکانات سرويس ويژه ميباشد.  
تاریخ ثبت : 1/5/1398    ساعت ثبت : 11:48