اولين دوره آزمون مکاتبه اي تاکسيراني هاي شهري غرب کشوردر کرمانشاه برگزار شد

 

اولين آزمون مکاتبه اي و غيرحضوري مديران، کارکنان و فعالان تاکسيراني هاي شهري غرب کشور روز جمعه 28 آذرماه 1393 در سالن آموزش جهاد دانشگاهي شهرکرمانشاه برگزار شد.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه، در اين باره گفت: در اين آزمون 40 تن از مديران و پرسنل تاکسيراني هاي کرمانشاه، همدان، سنندج، ملاير، بوکان، خرم آباد، درود و سقز شرکت داشتند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرکرمانشاه، سجاد سليماني افزود: اين آزمون در سه بخش حمل و نقل عمومي، سوالاتي در مورد آشنايي با سامانه هاي حمل و نقل هوشمند، حمل و نقل شبه همگاني و مديريت حمل و نقل همگاني شهري براي شرکت کنندگان طرح شده بود.
وي هدف از برگزاري اين آزمون را ارتقاء سطح علمي فعالان حوزه تاکسيراني دانست و يادآورشد: با توجه به نيازسنجي هاي اتحاديه تاکسيراني کشور، مقرر شد براي مديران و پرسنل سازمان هاي تاکسيراني سراسر کشور آزمون مکاتبه اي و غيرحضوري برگزار شود که اولين دوره اين آزمون براي غرب کشور، در کرمانشاه برگزار شد.
وي ادامه داد: آزمونها به صورت دوره اي بوده و با پيگيري هاي مدير عامل اتحاديه هاي تاکسيراني هاي شهري کشور برنامه ريزي شده و در موضوعات مختلف و مرتبط با حمل و نقل ادامه مي يابند.
به گفته مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، به همه شرکت کنندگان گواهينامه پايان دوره با تاييد واحد پژوهشکده سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور ارائه مي شود  
تاریخ ثبت : 29/9/1393    ساعت ثبت : 16:31