شرايط ثبت نام طرح جايگزيني تاكسي فرسوده تغيير کرد؛داشتن يک ضامن کافي است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با اعلام اينکه شرايط ثبت نام طرح جايگزيني تاكسي فرسوده تغيير کرده است گفت: پيش از اين متقاضيان جايگزيني تاکسي فرسوده، مي بايست دو نفر ضامن را به بانک معرفي کنند که اين امر مشکلاتي براي آنان بوجود آورده و شرايط را سخت کرده بود که خوشبختانه با پيگيريهايي که به عمل آورديم شرط تعداد دونفر ضامن به يک نفر کاهش يافت و اين مشکل از پيش پاي تاکسيرانان متقاضي برداشته شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، مهندس سجاد سليماني ديگر شرايط خودروهاي تاكسي فرسوده مشمول طرح جايگزيني به اين موارد اشاره کرد: تاكسي هاي فرسوده با سن بالاي 10 سال(مدل 1383و پايين تر و معادل ميلادي آن)، سند قطعي و پروانه تاكسيراني به نام مالك تاكسي فرسوده و يا داراي وكالت بلاعزل از مالك، برابر آئين نامه هاي مصوب شرط پذيرش خودرو در مركز اسقاط و استفاده از تسهيلات جايگزيني خودرو، قابليت تردد مي باشد، خودروي جايگزين شامل خودروي سمند با موتور EF7 دوگانه سوز و قيمت خودرو طبق اعلاميه روز خودروساز مي باشد.
وي با اشاره به اينکه ثبت نام صرفاً از طريق سازمان تاكسيراني صورت مي پذيرد، افزود: مالکان تاکسي هايي که داراي اين شرايط هستند مي توانند با همراه داشتن سند قطعي و يا وکالت بلاعزل و داشتن پروانه تاکسيراني به اين سازمان واقع در چهار راه بسيج مراجعه و براي نوسازي تاکسي خود اقدام کنند.
وي افزود: انتخاب مركز اسقاط بصورت سيستمي توسط ستاد انجام مي شود و نمايندگيها و مراكز ثبت نام كننده امكان و حق هيچگونه دخالت در انتخاب مركز اسقاط و اعلام به متقاضي را ندارند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، ادامه داد: پس از تكميل ثبت نام متقاضي با فرم چاپي ثبت نام و معرفي نامه ممهور به مهر تاكسيراني مربوطه به شعب بانك صادرات مراجعه مي نمايد و پس از تكميل پرونده اعتباري در بانك صادرات با ارسال مشخصات از طريق ستاد به شركت ايران خودرو و دريافت كد رهگيري از خودروساز، متقاضي با مراجعه به نمايندگي مجاز خودروساز و دريافت پيش فاكتور به شعبه مراجعه و پس از تكميل وجه توسط متقاضي، وام پرداخت شده به حساب ايران خودرو واريز مي گردد.
سليماني افزود: پس از تاييد واريز وجه در سايت ستاد توسط نمايندگي،متقاضيان بصورت سيستمي و با اولويت در ليست فراخوان مراكز اسقاط مجاز قرار گرفته از طرف مركز اسقاط با متقاضي تماس گرفته مي شود و سپس متقاضي خودروي خود را تحويل مركز اسقاط خواهد داد.
به گفته وي پس از اسقاط خودرو، متقاضي با ارائه گواهي اسقاط به نمايندگي مجاز شركت خودوساز مراجعه كرده و تاكسي جايگزين را ظرف مهلت مقرر تحويل مي گيرد.
وي تصريح کرد: در صورت تآخير در تحويل خودرو، شركت خودروساز موظف به پرداخت جريمه مي باشد.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد: ثبت نام در اين طرح رايگان بوده و مراكز ثبت نام كننده و نمايندگيهاي مجاز خودروسازان حق دريافت هيچ گونه وجهي از متقاضي را ندارند.
سليماني در مورد خودروي جايگزين با تاکسي هايي که از رده خارج مي شوند، گفت: براي خريداري خودروي جاييگرين، 200 ميليون ريال به صورت وام در اختيار تاکسي دارها قرار مي گيرد که اين وام از طرف بانک صادرات با سود 15 درصد به رانندگان تعلق مي گيرد و اين وام ها در 60 قسط به ارزش ماهيانه چهار ميليون و 600 هزار ريال از مالکان بازپرداخت مي شود.
به گفته وي، مبلغ 53 ميليون ريال وام و کمک بلاعوض از سوي دولت پرداخت و سهم آورده مالک تاکسي نيز با توجه به قيمت روز خودرو (ارزش لاشه خودرو) محاسبه خواهد شد.
وي يک هزار و 500 دستگاه خودروي تاکسي با کارکرد افزون بر 10 سال در شهر کرمانشاه را واجد شرايط نوسازي عنوان کرد و گفت: اولويت براساس زمان نام نويسي متقاضي است و پس از ثبت اين مراحل، از طرف مرکز اسقاط براي تحويل دادن خودرو با متقاضي تماس گرفته خواهد شد  
تاریخ ثبت : 3/10/1393    ساعت ثبت : 10:12