مدير عامل سازمان تاكسيراني: اجرائي شدن اصلاح سهميه وانت بارها از ابتداي فرودين سال 1394

 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهركرمانشاه نسبت به قطع و اصلاح سهميه سوخت وانت‌بار فاقد مجوز از ابتداي سال آينده هشدار داد .
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونطارت بر تاكسيراني شهركرمانشاه ، سجاد سليماني افزود: پيرو اطلاعيه دفترحمل و نقل وزارت کشور در خصوص اصلاح سهميه سوخت وانت بارها از ابتداي فرودين ماه 1394 ، از تمامي فعالان اين حوزه خواست در اسرع وقت نسبت به اخذ پروانه فعاليت و ثبت نام در سامانه سوخت اقدام نمايند.
سليماني با بيان اين مطلب گفت :حسب سياست هاي ستاد سوخت و دفترحمل و نقل وزارت کشور،سهميه سوخت ناوگاني که درسامانه ستاد ثبت نام کرده اند ولي نسبت به تکميل مدارک خود و اخذ پروانه هاي مربوطه اقدامي ننموده اند ،به 60 ليتر تبديل خواهد شد.
وي به ايجاد بستر و زيرساخت مناسب در راستاي ساماندهي حمل و نقل بار در كرمانشاه با تشکيل7 شرکت اشاره کرد و افزود:تاکنون بيش از 4هزارپانصد دستگاه وسيله حمل و نقل بار پروانه هاي لازم براي ادامه فعاليت در سطح اين شهر را اخذ نموده اند.
مديرعامل سازمان تاكسيراني تاکيد کرد :رانندگان وسايل حمل و نقل بارکه تاکنون موفق به اخذ پروانه نشده اند تا پانزدهم اسفند ماه فرست دارند با در دست داشتن تمامي مدارك خودروئي با مراجعه به سازمان و شرکت هاي داراي مجوز از سازمان نسبت به دريافت مجوز اقدام و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن گوياي 0219711821تماس حاصل نمايند
وي ادامه داد: سهميه سوخت خودروهاي باري را بين 100 تا 400 ليتر متغير خواند و گفت: وانت‌هاي يک تن بنزين سوز 200 ليتر، وانت‌هاي يک تن دوگانه سوز 100 ليتر، وانت‌هاي 2 تن بنزين سوز 400 ليتر و وانت‌هاي 2 تن دوگانه سوز300 ليتر بنزين دريافت مي‌کنند .
 
تاریخ ثبت : 3/12/1393    ساعت ثبت : 17:58