هشدار به مسافربرهاي شخصي؛تاکنون 45 خودرو مسافربر شخصي توقيف شده اند

 

مديرعامل سازمان نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه بر لزوم برخورد با مسافربرهاي شخصي و همکاري دستگاههاي انتظامي در اين خصوص تاکيد کرد و گفت: خوشبختانه در شهر کرمانشاه با همکاري بين دستگاه قضايي و پليس راهور و سازمان تاکسيراني، عزمي جدي براي برخورد با خودروهاي مسافربر شخصي به وجود آمده است
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني با يادآوري اينکه فاز اول اين طرح عملياتي در پايانه ها درحال اجرا است، افزود: تاکنون در ترمينالهاي شهر کرمانشاه 45 دستگاه خودرو توقيف شده اند و نظارت و برخورد بطور جدي ادامه دارد و اين نظارت به سطح شهر به ويژه کانونهاي تمرکز نيز تسري خواهد يافت.
وي با اشاره به اينکه موضوع مسافربرهاي شخصي مسئله رايجي در سطح کشور است که رفع آن نياز به برنامه ريزي و انديشيدن تمهيدات اساسي از سوي مسئولان دارد، تأکيد کرد: براي حفظ امنيت و جان و مال مردم بايد هم مردم و هم دستگاههاي ذيربط با هم همراه شوند.
وي از شهروندان خواست تا به منظور تضمين امنيت خود در ترددهاي درون شهري از وسايل نقليه عمومي تاکسي و اتوبوس استفاده کنند تا هم به کاهش بار ترافيکي کمک نمايند و هم با اين اقدام خود، مسئولين را در حذف مسافربرهاي شخصي که باعث ايجاد ناامني اجتماعي و اختلال در معيشت تاکسيرانان مي شوند، از چرخه حمل و نقل ياري کنند.  
تاریخ ثبت : 21/10/1393    ساعت ثبت : 11:58