مدير عامل سازمان تاکسشيراني : دفترتاکسي اينترنتي اسنپ به علت فعاليت غير مجازبراي بار دوم پلمپ شد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سليماني گفت: با دستور مراجع ذيصلاح مبني بر جلوگيري از فعاليت شرکت‌هاي تاکسي آنلاين فاقد مجوز در راستاي وظايف ذاتي سازمان تاکسيراني، شرکت تاکسي اينترنتي اسنپ توسط پليس نظارت بر اماکن و بخاطر عدم توجه به هشدار‌هاي قبلي، براي دومين بار پلمب و از ادامه فعاليتش جلوگيري بعمل آمد.
سجاد سليماني با اعلام اينکه که ضوابط نحوه فعاليت تاکسي‌هاي اينترنتي در سطح شهر کرمانشاه تدوين شده وتاکسي‌هاي اينترنتي جزئي از شبکه تاکسيراني محسوب شده که البته لازم است در قالب ضوابط و مقررات تعريف شده اقدام به ارائه خدمات نمايند.
مدير عامل سازمان تاکسيراني با اشاره به اينکه مجوز فعاليت تاکسي‌هاي اينترنتي به‌صورت کشوري است اظهار داشت: تاکسي‌هاي اينترنتي به همراه ساير تاکسي‌هاي موجود در سطح شهر مي‌تواند زمينه را براي استفاده بيشتر شهروندان از وسايل نقليه عمومي فراهم نمايند.
وي تاکيد کرد: فعاليت تاکسي‌هاي اينترنتي درسطح شهر کرمانشاه مطابق با ضوابط و مقررات ساير تاکسي‌ها فعال زير نظر سازمان هاي تاکسيراني مي باشد .
مديرعامل تاکسي راني کرمانشاه با هشدار به ديگر شرکت‌هاي تاکسي اينترنتي تصريح کرد: از آنجاييکه شهرداري متولي حمل ونقل عمومي درون شهري است لذا فقط شرکت‌هاي که داراي مجوز قانوني از سوي سازمان تاکسيراني دارا هستند مي‌توانند فعاليت نمايند.  
تاریخ ثبت : 20/5/1397    ساعت ثبت : 7:35