مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه خبرداد:700 دستگاه تاکسي در خدمت زائران اهل قبور

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با اشاره به برنامه ريزيهاي سازمان تاکسيراني براي دو پنجشنبه آخر سال? اعلام کرد: : به منظور سهولت تردد و جابه جايي زائران اهل قبور در پنجشنبه آخر سال و جمعه غريبان 700 دستگاه تاکسي اختصاص يافته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني افزود: اين تاکسي ها در مسيرها و مبادي ميدان آزادي و ميدان شهدا به صورت رفت و برگشت و همچنين به سمت نيمه شمالي و جنوبي شهر مستقر خواهند شد و به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
وي‌ با اشاره به اقدامات انجام شده براي روزهاي پاياني سال، گفت: براي آنکه شهروندان با مشکل کمبود تاکسي در سطح شهر مواجه نشوند، در خطوط پرازدحام، افزايش تاکسي خواهيم داشت.
سليماني ادامه داد: در پايانه‌ها کشيک 24 ساعته تاکسيرانان پيش‌بيني شده است تا مسافران مشکلي از لحاظ تردد و کمبود تاکسي نداشته باشند.
به گفته مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، نظارت بر عملکرد تاکسيرانان در ايام پاياني سال افزايش پيدا مي‌کند و خودروهاي گشت و نظارت در مناطق و مراکز خريد بيشتر خواهد شد.  
تاریخ ثبت : 20/12/1393    ساعت ثبت : 9:52