تاکسيران امانتدار کرمانشاهي50 ميليون ريال پول را به صاحبش بازگرداند

 

تاکسيران امانتدار کرمانشاهي 50 ميليون ريال پول كه در كنار خيابان افتاده بود ، را به صاحبش بازگرداند.
مدير عامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه گفت: اين تاکسيران امانتدار با کد تاکسي 2561 به نام ايرج نورعليئي هنگاميکه متوجه کيف پول در كنار خيابان شد از طريق نصب آگاهي بر روي تاكسي و اطلاع به تاكسيراني موفق شد تا پول را به صاحبش باز گرداند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، سجاد سليماني با بيان اينکه با پيگيري انجام شده نهايتا صاحب پول شناسايي و کيف حاوي 50 ميليون ريال چک پول به وي تحويل داده شد، افزود: اين راننده امانتدار با اهداي لوح و هديه همراه با ديگر رانندگان امانتدار از سوي سازمان تاکسيراني مورد تشويق قرار مي گيرد.
وي رانندگان تاکسي کرمانشاه را از جمله افراد مورد اعتماد و با عزت نفس بالا و متدين ، متعهد و امانتدار معرفي کرد و گفت: علاوه بر کيف پول ، اوراق بهادار و مدارک شناسايي تاکنون اشياء بسياري از جمله چندين دستگاه گوشي تلفن همراه متعلق به مسافران که در تاکسي هاي شهري جا مانده توسط رانندگان تاکسي به صاحبان آنان بازگردانده شده است.
مدير عامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه همچنين گفت: تاکسيرانان از افراد بسيار زحمتکش جامعه هستند که عليرغم اينکه وضعيت معيشتي چندان مناسبي ندارند، براي کسب روزي حلال روزانه ساعات زيادي را به جابجايي مسافران ميپردازند و به حق ثابت کرده اند که امانتداران خوبي براي جان و مال و ناموس شهروندان هستند.
سليماني در پايان تاکيد کرد: تاکسي در کنار اينکه يک وسيله امن براي جابه جايي مي باشد مي تواند در حفظ مال و ناموس افراد هم مثمر ثمر باشد، اين موضوع براي همه ثابت شده است اما گاهي اوقات مي بينيم که مسافربرهاي شخصي اين خصلت را زير سئوال مي برند و مسافراني که سوار خودرو آن ها مي شوند، وي را نيز جزو تاکسيرانان محسوب مي کنند که اين اصلا قابل قبول نيست.گفتني است بيش از 9 هزار و 500 تاکسيران در کرمانشاه به شهروندان خدمات رساني مي کنند.  
تاریخ ثبت : 2/11/1393    ساعت ثبت : 17:58