بازديد سرپرست شهرداري کرمانشاه از سازمان تاکسيراني

 

سرپرست شهرداري کرمانشاه به بازديد از سازمان تاکسيراني و بررسي اقدامات انجام گرفته و مشکلات اين سازمان پرداخت.
به گزارش روابط سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، در اين بازديد مهندس حيدر كرمي طي سخناني ضمن اشاره به اهميت و جايگاه تاکسيراني در حمل نقل عمومي و درون شهري، ضمن تشكر از مديريت و پرسنل سازمان تاكسيراني تأكيد کرد : تمامي پرسنل شهرداري و سازمان هاي تابعه از جمله تاکسيراني، مي بايست به منظور خدمات رساني هر چه بهتر و مطلوب تر به شهروندان عزيز از هيچ كوشش و تلاشي دريغ ننمايند و با يستي با تلاش مضاعف تمامي امکانات موجود را به کار گيرند و خدمت به شهروندان محترم را سر لوحه کار خود قرار دهند.
وي خدمات سازمان تاكسيراني را مثبت و خوب ارزيابي کرد و افزود: تاثيرگذاري تاکسيراني در فرهنگ و رفتار مردم برکسي پوشيده نيست و در اين مدت کارهاي خوبي صورت گرفته است.
کرمي با تاکيد بر وظايف مديريت و مجموعه سازمان تاکسيراني در خدمت به مردم و در راس آن به تاكسيرانان و ايجاد اين فكر كه سعادت گره گشائي و خدمت به مردم در مرحله اول رضايت مردم و در نهايت رضايت خداوند متعال را در پي دارد، گفت: بايد با ايجاد فضاي همدلي و همفكري در بين پرسنل، راندمان كار و بهره وري را افزايش داد كه بازخورد مثبت اين كار هم به مردم و هم شهروندان باز خواهد گشت و باعث اطمينان و اعتماد عمومي خواهد شد.
كرمي با اشاره به سال 93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، جلوگيري از افراط و تفريط در انجام كار و رعايت فرهنگ در بهينه مصرف كردن را اولويت شهرداري دانست و افزود: نامگذاري و تأکيدات مقام معظم رهبري در انتخاب و نام و شعار هرسال مختص همان سال نيست و بايد اين توصيه ها را هرساله چراغ راه خويش قرار دهيم.
سرپرست شهرداري کرمانشاه، با تأکيد بر تكريم ارباب رجوع بيان داشت: قطعا اگر مراجعين از انجام كار احساس رضايت كنند فرهنگ شكر گزاري در بين مردم نهادينه خواهد شد و قدردان اين نعمت باشيم كه خداوند نعمت خدمت به خلق را نصيب ما كرده است.
در ادامه مدير عامل سازمان تاکسيراني نيز، گزارش مبسوطي از عملكرد سازمان مذکور، اقدامات انجام گرفته و اقدامات در دست اجرا به خصوص ويژه ايام نوروز و همچنين برخي مشكلات و موانع پيش رو ارائه داد.  
تاریخ ثبت : 19/12/1393    ساعت ثبت : 8:33