تاکسي هاي کرمانشاه در خدمت روزه داران

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از تقويت خطوط تاکسي و خدمات رساني ويژه تاکسي ها در ساعات بعدازظهر و به ويژه از ساعت 17 تا اذان مغرب و پس از آن تا ساعات پاياني شب در ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، مهندس سجاد سليماني ضمن تبريک ماه مبارک رمضان، با بيان اينکه شهروندان در ساعات پر ازدحام قبل از افطار در ماه مبارک رمضان براي استفاده از تاکسي با هيچ مشکلي مواجه نخواهند بود، گفت: خدمات رساني تاکسيراني در ماه مبارک رمضان ضمن آنکه در طي روز مانند گذشته صورت مي گيرد، در ساعات منتهي به اذان مغرب که ترافيک در شهر افزايش مي يابد و همچنين در شب هاي قدر و هنگام برگزاري نمازهاي جمعه نيز خدمات رساني ويژه اي به شهروندان خواهند داشت.
وي افزود: پيش از آغاز ماه مبارک رمضان دست به شناسايي خطوط پرتراکم و نياز شهروندان زديم و بر اساس آن دستورالعمل ويژه اي به مناسبت اين ماه ابلاغ شده است که بر اساس آن خطوط تاکسيراني با تقويت در ساعات اوج ترافيک عصرگاهي به شهروندان خدمات رساني خواهند کرد و تاکسي هاي گردشي نيز بايد با هماهنگي کامل و براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته عمل کنند تا در مسيرهايي که پيش بيني مي شود مسافران بيشتري داشته باشند خدمات رساني مناسبي صورت گيرد و تاکسي هاي حضور پررنگ تري داشته باشند.
به گفته مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه، برنامه ريزي ها به گونه اي انجام شده است که تمامي خطوط و مسيرهاي تاکسي از لحاظ تعداد خودرو تحت پوشش قرار گيرد تا در ساعات نزديک به افطار و پس از آن، مردم با مشکل کمبود تاکسي مواجه نشوند.
سليماني تأکيد کرد: در اين ايام همچنين واحدهاي گشت سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه از ساعت 7 صبح تا 20 شب در سطح شهر حضور دارند و بر عملکرد تمامي تاکسي هاي شهر به ويژه در نقاط پر مسافر نظارت مي کنند تا مانع از ايجاد مشکل براي شهروندان در استفاده از تاکسي طي ماه رمضان و به خصوص ساعت هاي نزديک افطار شوند.  
تاریخ ثبت : 30/3/1394    ساعت ثبت : 18:55