رييس پليس راهور: مسافربرهاي شخصي در کرمانشاه جريمه مي شوند

 

ايرنا - کرمانشاه - رييس پليس راهور کرمانشاه با بيان اينکه مسافربرهاي شخصي غيرمجاز حق مسافرکشي را ندارند، گفت: براساس قوانين راهنمايي و رانندگي مسافربرهاي شخصي در کرمانشاه جريمه مي شوند.
غلامرضا اميدي روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رسالت مامورين راهنمايي و رانندگي با مسافربرهاي شخصي تنها صدور برگه جريمه است و وظيفه اي در راستاي توقيف خودرو برعهده ندارند.
وي با اشاره به همکاري مامورين راهنمايي و رانندگي کرمانشاه با سازمان تاکسيراني ادامه داد: سازمان تاکسيراني کرمانشاه براي برخورد با مسافربرهاي شخصي از مراجع قضايي مجوز گرفته و با فعاليت آنان براي حمل مسافر برخورد مي کند.
به گفته رييس پليس راهنمايي و رانندگي کرمانشاه، تنها تعدادي از خودروهاي شخصي که مراحل قانوني را طي کرده باشند در قالب تاکسي مسيري مجاز به کار هستند.
** کاهش 25 درصدي تصادفات در خروجي هاي کرمانشاه
رييس پليس راهور کرمانشاه با اشاره به کاهش تصادفات سال گذشته تصريح کرد: در سال گذشته بالغ بر 25 درصد در خروجي هاي کرمانشاه کاهش تصادف داشته ايم.
وي از فرهنگ سازي در امور مربوط به قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان مهم ترين هدف ياد کرد و افزود: براي کاهش تصادفات در سال جاري مهندسي معابر را اصلاح خواهيم کرد.
اميدي از در نظر گرفتن برنامه هايي در راستاي فرهنگ سازي قوانين راهنمايي و رانندگي و رفتار مناسب با مردم به عنوان برنامه هايي شاخص ياد کرد.
اکنون بيش از چهار هزار و 500 دستگاه مسافربر شخصي غيرمجاز در کرمانشاه اقدام به مسافرکشي مي کنند.
سازمان تاکسيراني کرمانشاه با همکاري و مساعدت مقام قضايي، پليس راهور و نيروي انتظامي طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي را به صورت جدي و مستمر شروع کرده و تاکنون بيش از 50 دستگاه خودرو مسافربر غيرمجاز متوقف شده است.
بيش از 9 هزار و 800 دستگاه تاکسي نيز در شهر يک ميليون نفر کرمانشاه هم اکنون فعال هستند.  
تاریخ ثبت : 30/1/1394    ساعت ثبت : 11:55