گشت وبازرسي شبانه سازمان تاکسيراني در خدمت شهروندان و تاکسيرانان

 

سازمان تاکسيراني کرمانشاه براي ايجاد هر چه بيشتر نظم و کيفيت در حمل و نقل درون شهري، واحد گشت و بازرسي خود را هر روزه با دو شيفت کاري از ساعت 7 صبح تا 13.5ظهر و بعد از ظهرها از ساعت 16.5 الي23 شب در خدمت شهروندان و مسافرين محترم خواهد گذاشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، شهروندان و مسافران در صورت مشاهده هر نوع تخلف مي توانند با مراجعه حضوري به اکيپ هاي واحد گشت و بازرسي پيگير شکايت خود باشند .
بر اساس اين گزارش، سامانه پيامک سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه به شماره 30001815 و سامانه نظارتي 133 به صورت شبانه روزي آماده دريافت شکايات، انتقادات و پيشنهادات شهروندان و مسافران محترم مي‌باشد.
تاریخ ثبت : 8/5/1398    ساعت ثبت : 10:35