مكاتبه با مقام معظم رهبري در خصوص مشكلات نوسازي حمل و نقل عمومي

 

به گزارش روابط عمومي اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور ،دکتر جعفرپور سرپرست اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور طي نامه اي به مقام معظم رهبري با بيان اينکه مشکلات قابل توجه درحوزه حمل و نقل عمومي که امروزه بخش اعظم و لاينفک زندگي اجتماعي را شامل مي شود، فعاليت تعداد قابل توجهي از تاکسي هاي فرسوده و خودروهاي باري فرسوده در چرخه حمل و نقل همگاني شهري است که نه تنها موجبات افزايش مصرف بي رويه سوخت را فراهم نموده بلکه تأثير بسزايي در آلودگي محيط زيست و بيماريها و ... ناشي از آن دارد.
در اين مکاتبه ضمن درخواست تسريع رسيدگي به موضوع نوسازي ناوگان و توجه به شغل در حال افول تاکسيراني و ناوگاني به نام تاکسي ،موضوع عدم صدور پيش فاکتور و جدول ناوگان فرسوده به صورت ذيل و مشکلات ناشي از آن درصورت عدم رسيدگي به محضر مقام معظم رهبري رسيد .  
تاریخ ثبت : 1/2/1394    ساعت ثبت : 17:55