مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه: تشديد برخورد با مسافربرهاي شخصي و توقيف خودروهاي متخلف

 

اجازه فعاليت به مسافربرهاي شخصي را نمي دهيم
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از تشديد برخورد با مسافربرهاي شخصي و توقيف خودروهاي متخلف خبر داد و تصريح کرد: براي تأمين امنيت سفرهاي شهري شهروندان و دفاع از حقوق تاکسيرانان، اجازه فعاليت به مسافربرهاي شخصي را نمي دهيم و ديگر هيچ خودروي شخصي حق مسافر کشي را ندارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به خطرات جدي استفاده از مسافربرهاي شخصي گفت: متاسفانه مردم فکر مي‌کنند که مسافربرهاي شخصي که به صورت غيرمجاز در سطح شهر مشغول به فعاليت هستند کرايه اي کمتر از تاکسي‌ها دريافت مي‌کننددرحالي که چنين چيزي وجود ندارد و با چنين فکري شهروندان فقط امنيت خود را به خطر مي‌اندازند.
وي اظهار داشت : رانندگان تاکسي براي تامين مخارج زندگي خود، هزينه هاي سنگيني متحمل شده و بارها به دليل برخي توقف ها در سطح شهر جريمه شده اند اما خودروهاي سواري و شخصي به راحتي در هر مکان توقف و اقدام به جابجايي مسافران مي کنند.
وي با تأکيد بر اينکه با آموزش و فرهنگ‌سازي گسترده عامه در سطح شهرها مي‌توان معضل مسافربرهاي شخصي را حل کرد، افزود: در اين مسئله نقش مردم و استفاده نکردن آن‌ها از اين مسافربرها که خطرات زيادي نيز دارد، مهم‌تر از هرگونه جريمه و توقيف است چرا که هويت رانندگان مسافربر شخصي مشخص نيست و زير نظر هيچ يک از نهادهاي نظارتي نيستند.
سليماني يادآور شد: براساس برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگيهاي انجام شده با مراجع ذيصلاح ، مسافرکشي توسط مسافربرهاي شخصي از ابتداي تيرماه در شهر ممنوع بوده و به شدت با اين مقوله برخورد مي‌شود. وي گفت: روزانه تعداد زيادي از خودروهاي شخصي مسافربر که معمولا از شهرهاي اطراف هستند با همکاري راهنمايي و رانندگي شناسايي و جريمه مي شوند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، در خصوص نحوه جريمه و اعمال قانون مسافربرهاي شخصي گفت: در هر مکاني از سطح شهر که نيروهاي سازمان تاکسيراني و مأموران پليس راهورشهر کرمانشاه شاهد فعاليت مسافربرهاي شخصي باشند خودرو را توقيف و فرد خاطي را اعمل قانون مي‌کنند.
به گفته وي در مرحله هفتم اجراي اين طرح 28 خودرو مسافربر شخصي و 7 دستگاه تاکسي فاقد پروانه فعاليت، توقيف شدند.  
تاریخ ثبت : 31/4/1394    ساعت ثبت : 13:29