مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد: اعطاي کارت اعتباري خريد کالا به تاکسيرانان کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرکرمانشاه از اعطاي کارت اعتباري خريد کالا به تاکسيرانان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني هدف از اين اقدام را افزايش خدمات و حمايت از رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل درون شهري، دانست و گفت: فرايند نام نويسي و اعطاء کارت اعتباري خريد کالا از فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش با پيگيريهاي اين سازمان با اتحاديه تاکسيرتنهاي کشور و با مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ايران اجرايي شده است.
وي از تاکسيرانان متقاضي دريافت کارت اعتباري خريد کالا خواست که جهت ثبت نام تا تاريخ ?? مردادماه جاري در سامانه جامع اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به آدرس www . irtusan . ir اقدام نمايند.
مدير عامل سازمان تاکسبراني با اشاره به شرايط طرح افزود: در هر سال اعتباري معادل ??ميليون ريال طي ? نوبت (هر 4ماه يکبار)، با کارمزد ? / ? ? براي خريد از فروشگاههاي زنجيرهاي کوروش در کارت خريد متقاضيان واريز مي گردد.
سليماني يادآور شد: در مرحله نخست پس از انجام فرايند ثبت نام توسط متقاضيان مبلغ ? ميليون ريال در کارت خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي کورش شارژ مي گردد و افراد پس از دريافت اعتبار به ميزان مبلغ فوق مي توانند از فروشگاه هاي ياد شده خريد نمايند.
وي ادامه داد: اعتبار تخصيصي طي ? قسط (ماهيانه مبلغ ? ميليون ريال) بازپرداخت خواهد شد، پس از اتمام آخرين قسط مجددا مبلغ ? ميليون ريال به روش اعلامي تا ? مرحله در سال در کارت رانندگان شارژ خواهد شد.
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، درمورد مراحل دريافت کارت خريد فروشگاه هاي افق کوروش گفت: متقاضيان بايد ابتدا با مراجعه به سامانه جامع اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور به آدرس www . irtusan . ir تا تاريخ ?? مردادماه، نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام و ارائه درخواست صدور کارت خريد اقدام نموده، سپس ?? ساعت پس از ثبت نام و دريافت تاييديه از سامانه، به شعب بانک قرض الحسنه مهر ايران براي افتتاح حساب مراجعه کنند.
وي حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب را يکصد هزار ريال اعلام کرد.
سليماني تاکيد کرد: به منظور تکميل پرونده بانکي جهت دريافت تسهيلات، همراه داشتن اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي جديد يا رسيد ثبت نامه براي کارت ملي و ارائه يک برگ سفته يا چک صيادي به عنوان ضمانت به مبلغ (??ميليون ريال) الزامي است.
وي خاطرنشان کرد: متقاضيان مي توانند حداکثر ?? روز بعد از تکميل پرونده بانکي از سازمان مربوطه کارت خريد خود را دريافت نمايند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد بر اينکه استفاده از اين طرح براي کليه فعالان حوزه حمل و نقل امکانپذيز مي باشد، تصريح نمود: پرداخت اولين قسط يک ماه پس از دريافت کارت شروع خواهد شد و در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر متقاضيان از دريافت تسهيلات براي مراحل بعدي حذف مي شوند.
به گفته سليماني، متقاضيان داراي چک برگشتي و اقساط معوق، تا زمان تسويه حساب نمي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
گفتني است؛ کليه کارتهاي صادر شده به نام متقاضي، فقط در فروشگاههاي افق کوروش قابل استفاده مي باشد.  
تاریخ ثبت : 20/5/1398    ساعت ثبت : 10:59