مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه:برخورد با مسافربرهاي شخصي، با جديت درحال انجام است

 

مديرعامل سازمان نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با تأکيد بر لزوم برخورد با مسافربرهاي شخصي و همکاري دستگاههاي انتظامي و قضايي، گفت: براي برخورد با مسافربرهاي شخصي و ممانعت از روند کنوني فعاليت اين خودروها علاوه بر همکاري دستگاههاي قضايي، به قانون محکمي نياز داريم.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، مهندس سجاد سليماني بروز مشکلات اجتماعي و افزايش ترافيک را از جمله تبعات منفي فعاليت مسافربرهاي شخصي عنوان کرد و افزود: پيامدهاي منفي مسافربري شخصي به مراتب بيشتر از خطر سبقت ممنوعي است که پليس براي آن امتياز منفي در نظر گرفته است لذا بايد براي برخورد با اين موضوع جديت زيادي به خرج دهيم.
وي با بيان اينکه اين معضل در کلانشهرها نسبت به شهرهاي ديگر مشهودتر است، عنوان کرد: اين موضوع مشکلات زيادي را براي شهروندان ايجاد کرده است.
وي از همکاري دادستان محترم عمومي و انقلاب كرمانشاه و معاونين وي، پليس راهور نيروي انتظامي با سازمان تاکسيراني کرمانشاه در طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي، تقدير کرد و گفت: خوشبختانه مسئولين قضايي و انتظامي با احساس مسئوليت زيادي در اين زمينه ما را همراهي و حمايت کرده اند اما موضوع مسافربرهاي شخصي مسئله رايجي در سطح کشور است که رفع آن نياز به برنامه ريزي و انديشيدن تمهيدات اساسي از سوي مسئولان و به ويژه نمايندگان در مجلس دارد. سليماني با اشاره به اينکه در مرحله پنجم طرح مذکور، برخورد با مسافربرهاي شخصي غيرمجاز در ايستگاههاي ميدان سپاه، سي متري دوم، ضلع شرقي و غربي ميدان آزادي به طور متمرکز ادامه دارد، افزود: در اين طرح تمرکز بيشتري را روي ايستگاه تاکسي هاي خطي، مراکز پرتراکم جهت فعاليت تاکسي هاي گردشي و همچنين برخورد با مسافربرهايي که با استفاده از تابلوهاي تقلبي اقدام به مسافرکشي مي کنند گذاشته و در اين راستا 21دستگاه مسافر بر شخصي غير مجاز نيز توقيف شده اند.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه با بيان اين که تاکسي‌هاي گردشي و خطي از ضوابطي پيروي مي‌کنند که سازمان تاکسيراني اعمال مي‌کند، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که مسافربرهاي شخصي از هيچ قانون و ضابطه‌اي پيروي نمي‌کنند.
سليماني عنوان کرد: نيروي انتظامي بر اساس قوانين موجود مي تواند تا حد بسيار زيادي در کاهش اين معضل موثر باشد.
وي گفت: سازمان تاکسيراني به رغم داشتن وظيفه قانوني توسط گشتهاي موجود و با استفاده از نيروهاي مامور راهنمايي رانندگي در طول روز با بسياري از اين مسافربرهاي شخصي برخورد مي کند.
مديرعامل سازمان نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد بر لزوم فرهنگسازي در خصوص استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي شهروندان بيان کرد: شهروندان بايد براي امنيت بيشتر و کاهش ترافيک از استفاده از خودروهاي مسافربر شخصي خودداري و از سيستم حمل و نقل عمومي شهري استفاده کنند.  
تاریخ ثبت : 10/4/1394    ساعت ثبت : 8:59