شهردار کرمانشاه:تاکسيرانان به عنوان سفيران فرهنگي شهر آموزش مهارت ارتباطي مي بينند

 

شهردار کرمانشاه با اشاره به جمعيت 9 هزار و 800 نفري تاکسيرانان فعال در ناوگان تاکسيراني کرمانشاه، رانندگان تاکسي را سفيران فرهنگي شهر دانست و تأکيد کرد: جايگاه تاکسيرانان در تبادل فرهنگ عمومي شهر به خاطر ارتباط مستقيم و متقابل با عموم شهروندان، جايگاه بسيار مهمي است و بايد آمادگي کامل و مهارت ارتباطي درخور اين جايگاه را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، دکتر عبدالرضا شعباني با بيان اينکه آموزش بدو ورود براي متقاضيان دريافت پروانه تاکسيراني مي تواند آنها را در انجام بهينه و با کيفيت مسئوليتي که در انتقال و جابه جايي شهروندان در شهر دارند، آماده تر سازد، افزود: رانندگان تاکسي و متصديان امر حمل و نقل مسافر درون شهري در بسياري از موارد به خاطر ارتباط مستقيم و رودررو با مردم، در قياس با رسانه ها داراي نقشي مهمتر و مسئوليتي سنگين‌تر هستند .
وي با تأکيد بر اينکه آموزش بدو ورود و حين خدمت براي رانندگان تاکسي براي اولين بار به شيوه اي نو با برگزاري جلسات آموزشي ويژه رانندگاني که متقاضي اخذ پروانه تاکسيراني هستند انجام مي شود، افزود: رانندگاني که قصد ورود به ناوگان تاکسيراني و اخذ پروانه را دارند در بدو ورود دوره هاي آموزشي با محورهاي فرهنگ مشتري مداري، اطفاء حريق، كمكهاي اوليه امدادي، شهرشناسي، فرهنگ و آشنايي با مجموعه قوانين راهنمايي و رانندگي، آشنايي با مجموعه قوانين سازمان تاکسيراني و روانشناسي عمومي و مهارت ارتباطي تکريم و برخورد مناسب با مسافر با حضور كارشناساني از سازمان آتش نشاني، پليس راهور، معاونت پيشگيري از جرم دادگستري و اساتيد روانشناسي عمومي را مي گذرانند که در اين کلاسها بروشورهاي آموزشي و کتابچه مرتبط نيز توزيع مي شود.
دکتر شعباني با بيان اينکه اصلاح رفتار و ارتقاء فرهنگ ترافيکي تاکسيرانان همراه با ارتقاء فرهنگ نظم، انضباط و قانون گرايي مي تواند منجر به کاهش ترافيک شود افزود: اين دوره ها به منظور افزايش خود کنترلي و نهادينه کردن رفتار و فرهنگ هنجار در نظام ترافيک شهري دوره هاي آموزشي ويژه تاکسيرانان برگزار مي شود و لازمه صدور كارت شهري ارائه قبولي در اين دوره هاست.
گفتني است، اين کلاسها هر دو هفته يکبار براي رانندگان جديد برگزار مي شود و ميانگين هر کلاس 60 نفر است که به رانندگان پس از طي اين مراحل گواهينامه آموزشي اعطا مي شود.  
تاریخ ثبت : 7/6/1394    ساعت ثبت : 17:45