مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه:تاکسيرانان براي تکريم شهروندان بايد نظافت تاکسي ها را رعايت کنند

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه با تأکيد بر ضرورت ارتقاء خدمات ناوگان تاکسيراني براي استفاده بيشتر شهروندان از سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري به ويژه تاکسي و درنتيجه کاهش بارترافيکي ناشي از استفاده از خودروهاي شخصي گفت: رعايت نظم و بهداشت و نظافت در تاکسي ها براي ارائه خدمات بهتر لازمه کار تاکسيرانان است به همين خاطر سازمان تاکسيراني کرمانشاه نيز نسبت به اين امر با حساسيت بيشتري بر نظافت خودروهاي تاکسي نظارت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه سجاد سليماني با اشاره به اينکه تاکسي ها به عنوان يکي از مد هاي عمومي حمل و نقل روزانه يک ميليون و 50 هزار نفر را در سطح شهر کرمانشاه جابه جا مي کند، خاطرنشان کرد: طبيعي است که وجود مخاطبان و استفاده کنندگان بسيار از تاکسي، اين الزام را ايجاد مي کند که براي ارائه خدمات بهتر توقعات مخاطبان خود را در حد توان مرتفع سازد و يکي از توقعات و مطالبات شهروندان رعايت نظم و بهداشت و نظافت در تاکسي هاست.
وي افزود: در اين راستا و براي تحقق رضايت شهروندي در طي چند روز گذشته به طور جدي تر نظارت بر وضعيت نظافت داخل و خارج تاکسي ها را آغاز کرده ايم.
سليماني تاکيد کرد: سازمان با هدف ارتقاء سطح شغلي و فرهنگي در تاکسيراني ضمن ارائه آموزش هاي لازم برنامه هاي نظارتي را نيز دنبال مي کند تا به استاندارد هاي لازم در اين زمينه برسد.
مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه در ادامه از هماهنگي با يکي از کارواشهاي سطح شهر براي دريافت نيم بها از تاکسيرانان براي شستشوي خودروتاکسي خبر داد و افزود: ضمن هماهنگي هاي صورت گرفته ، کليه تاکسي هاي تحت پوشش سازمان از خدمات نيم بهاء اين کارواش برخوردار هستند و انشاءا... از اين پس نظافت تاکسي ها بيشتر از گذشته در اولويت قرار خواهد گرفت .
به گفته وي تاکسيرانان مي توانند با مراجعه به کارواش حافظ واقع در بلوار شهيدبهشتي نبش مجتمع مفتح(سپاه) نسبت به شستشوي تاکسي خود با 50 درصد تخفيف اقدام کنند.  
تاریخ ثبت : 11/5/1394    ساعت ثبت : 19:46