نظافت تاكسي هاي کرمانشاه بررسي مي شود

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر كرمانشاه با تأکيد بر اينکه رعايت نظم و بهداشت و نظافت در تاكسي ها براي ارئه خدمات بهتر لازمه كار تاكسيران است از آغاز بازرسي بر نظافت خودروهاي تاکسي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهركرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه روزانه بيش از يک ميليون مسافر دركرمانشاه با تاکسي جابه جا مي شوند، گفت: ارتباط مستقيم روزانه با مسافران و انتقال و جابه جايي آنان در سطح شهر، مي طلبد که تاکسيرانان در کنار توجه به تکريم مسافران و رعايت شئونات اخلاقي، نسبت به نظافت و پاکيزگي داخل و ظاهر خودروي خود نيز اقدام کنند و اهميت دهند.
وي با تاکيد بر اينکه يکي از اصول اوليه سازمان تحقق مطالبات بحق شهروندان است، افزود: بر اساس آيين نامه اجرائي سازمان در صورت عدم نظافت داخل و خارج تاکسي با راننده برخورد و از فعاليت فرد خاطي جلوگيري خواهد شد.
وي با يادآوري اينکه امنيت و رعايت موارد نظافت داخل خودروهاي تاکسي و پوشش ظاهر رانندگان از جمله مواردي است که براي مسافران اهميت دارد گفت: در اين راستا و براي تحقق رضايت شهروندي در طي چند روز گذشته نظارت بر وضعيت نظافت داخل و خارج تاکسي ها را آغاز کرده ايم.
سليماني تصريح کرد: وضعيت تمامي تاکسي هاي مبادي ورودي شهر، فرودگاه، و تاکسي هاي گردشي و خطوط ويژه بررسي خواهند شد.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر كرمانشاه تاکيد کرد: سازمان با هدف ارتقاء سطح شغلي و فرهنگي در تاکسيراني ضمن ارائه آموزش هاي لازم برنامه هاي نظارتي را نيز دنبال مي کند تا به استانداردهاي لازم در اين زمينه برسد  
تاریخ ثبت : 1/11/1394    ساعت ثبت : 8:16