رسيدگي به 22 پرونده و صدور رأي در کميته انضباطي سازمان تاکسيراني

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از بروز 22 مورد تخلف رانندگان تاکسي از ابتداي سالجاري تاکنون و طرح و صدور رأي در کميته انضباطي ويژه رانندگان متخلف تاکسي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با بيان اينکه در کميته انضباطي? تخلفات رانندگان از قبيل دريافت اضافه کرايه تاکسي? عدم تعهد کاري ? خودداري از سوار کردن مسافر به رغم خالي بودن تاکسي? بي حرمتي به مسافر و موارد ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد تصريح کرد: در صورت تاييد موارد? با راننده خاطي برابر قانون و آيين نامه انضباطي تاکسيراني برخورد مي شود .
وي افزود: در ارتباط با دريافت شکايات شهروندان به راننده متخلف در بار اول و دوم? تذکر لساني داده ميشود و در صورت تکرار? معرفي به تعزيرات، اخذ تعهد محضري و توبيخ وي به شکل کتبي به همراه پرداخت غرامت در پي خواهد داشت ..
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه افزود: چنانچه اين روند ادامه يابد? باتوجه به نوع تخلف، محروميت 6 ماهه از فعاليت در انتظار راننده متخلف خواهد بود و يا پروانه راننده متخلف به مدت يکسال لغو مي شود و وي از ادامه کار باز خواهد ماند و يا درنهايت ممکن است حکم به لغو دائمي پروانه فعاليت وي داده شود. سليماني، با بيان اينکه مهمترين مسئله براي ما قانون مداري است گفت: واحد نظارت و بازرسي سازمان تاکسيراني در راستاي ايجاد نظم و انضباط و هدفمند کردن فعاليت هاي شرکت هاي حمل و نقل مسافربري و رانندگان تاکسي هاي تلفني، سرويس مدارس، مديران شرکت ها و رانندگان تاکسي هاي درون شهري با متخلفان از قوانين و آيين نامه انضباطي برخورد مي کند.
به گفته وي شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات رانندگان تاکسي مي توانند با شماره تلفنهاي 38246565 و 38211948 گزارش و يا حضوري به واحدشكايات و بازرسي سازمان تاکسيراني واقع در بلوار شهيد مصطفي امامي، روبروي پارك معلم مستقر در ساختمان درآمد ونوسازي شهرداري مراجعه و گزارش نمايند .
وي با اشاره به اينکه سازمان تاکسيراني در قبال شکايات مردمي مبني بر تخلفات رانندگان در اين حوزه آمادگي رسيدگي جدي و برخورد قانوني را دارد تأکيد کرد: شايسته است کليه رانندگان، مديران و دست اندرکاران مرتبط با فعاليت هاي حمل ونقل درون شهري، از هرگونه اقدام خلاف ضوابط و خارج از قوانين مندرج، به صورت جدي اجتناب کرده و همچون گذشته مقيد به خدمتگزاري صادقانه و متعهدانه به شهروندان گرامي باشند.
وي? از شهروندان کرمانشاهي خواست تا ضمن همکاري با سازمان تاکسيراني? پيشنهادات و نظرات سازنده خود را در زمينه بهبود امور به اين سازمان ارائه کنند.  
تاریخ ثبت : 19/5/1394    ساعت ثبت : 10:19