نرخ کرايه تاکسي در کرمانشاه 17 درصد افزايش يافت

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از افزايش ميانگين 17 درصدي نرخ کرايه تاکسي اين شهر در سال 95 خبر داد و گفت: لايحه افزايش ميانگين 17 درصدي نرخ کرايه تاکسي و آژانس‌هاي درون شهري به تصويب شوراي شهر و تأييد فرمانداري كرمانشاه رسيده و از 11 ارديبهشت ماه به اجرا درآمده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با بيان اينکه کار کارشناسي روي نرخ مصوب کرايه تاکسي براي سال 95 صورت گرفته و به شهرداري ارسال شدو پس از طرح در شوراي شهر و تصويب اين شورا و تأييد فرمانداري به رانندگان تاکسي و مردم اعلام شد و تاکسيرانان موظف به چسباندن نرخ جديد بر روي شيشه خودروي خود هستند.
وي با اشاره به اينکه در ديگر شهرها ميزان افزايش قيمت کرايه برحسب شرايط کمتر يا بيشتر از اين بوده است، ادامه داد: ‌ با توجه به شرايط حاکم بر جامعه شاخص هاي موردنظر براي اين افزايش نرخ ميزان درصد افزايش حق بيمه، هزينه هاي تاکسي براي تاکسيرانان و درصد افزايش خدمات مکانيکي خودروها، تورم ساليانه و ارتقاء معيشت تاکسيرانان بوده است.
سليماني يادآورشد: آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي در سال گذشته و تک نرخي شدن قيمت سوخت و عدم اختصاص يارانه به تاکسي ها باعث شد تا تفاوتي بين تاکسي ها با خودروهاي شخصي نباشد و با توجه به فعاليت مسافربرهاي شخصي عملا آنکه زيان مي بيند راننده زحمتکش تاکسي است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با بيان اين که هزينه هاي تاکسي هر سال افزايش پيدا مي کند تأکيد کرد: تاکسيرانان فقط از طريق کار با تاکسي امرار معاش مي کنند، به همين دليل، در اعلام نرخ کرايه تاکسي بايد وضعيت رانندگان تاکسي را در نظر گرفته شود.
به گفته سليماني همچنين اين سازمان در روز عيد فطر تعداد 400 دستگاه تاکسي را آماده سرويس رساني به نمازگزاران کرده است که اين تعداد از ساعت6030 بامداد روز عيد سعيد فطر آمادگي دارند تا نمازگزاران را از مسيرهاي مختلف به محل برگزاري نماز و پس از اتمام نماز عيد، آنها را به مقاصد مختلف در شهر انتقال دهند.
وي خاطرنشان کرد: اکيپ هاي نظارت و بازرسي سازمان تاکسيراني، روز عيدفطر در مناطق مختلف شهر مستقر مي شوند تا بر حمل و نقل و سرويس دهي تاکسيداران نظارت ويژه انجام شود.  
تاریخ ثبت : 12/4/1395    ساعت ثبت : 18:15